Springsikker

Hvad er en Springsikker Efterskole?

Sikkerhed er afgørende for både elever og lærer, der arbejder med springgymnastik. Som Springsikker Efterskole er sikkerheden med garanti i top!

Flere og flere efterskoler bliver certificerede som Springsikker Efterskole. 

En af de åbenlyse årsager er, at efterskolerne ønsker at sikre, at de opfylder de ypperste sikkerhedskrav som udbydere af springgymnastik i efterskoleopholdet. Som Springsikker Efterskole skal de ansvarlige lærere eksempelvis have gennemført en Springsikkeruddannelse

Men mange efterskoler vælger også at lade sig certificere, fordi de er interesserede i hele den udvikling, der følger med i processen. 

5 parametre er i fokus i en Springsikker Efterskole:  

 1. Ansvar og opgaver hos efterskolen 
 2. Kompetencer hos gymnastiklærerne
 3. Redskaber, faciliteter og fysiske rammer
 4. Engagement i springtræningen
 5. Sikkerhed i springtræningen

Hvert parameter har et overordnet kvalitetsmål. Der er også tydelige krav til, hvad der skal udføres i praksis - og hvem der er vigtige at inddrage i arbejdet.

Skolens værdier er grundstenen i Springsikker Efterskole

Følgende værdier er bærende i arbejdet med at kvalitetssikre efterskolen:

 • Ejerskab
 • Involvering
 • Engagement
 • Fællesskab
 • Åbenhed
 • Respekt