Springsikker

Springsikker - Måtte 2

Hvornår:
11. maj kl. 08:00 - 12. maj 2019 kl. 18:00
Hvor:
Ramsøhallen, Ramsømaglevej 19, 4621, Gadstrup, Danmark
Hvem:
Trænere fra 18 - 99 år.
Øvede
Nr.
201950553401
Hensigt:

Yderligere at højne det sikkerhedsmæssige aspekt i forbindelse med indlæring og udførelse af spring på måttebane. Dette opnås ved at bibringe kursisten forståelse for og færdigheder i relevant teori, metodik og specifikke modtagesituationer. Kurset afsluttes med en teoretisk og praktisk test.Målgruppe:

Du skal være fyldt 18 år på uddannelsestidspunktet. Vi anbefaler, at du har gennemført Springsikker – Måtte & Trampet 1, og at du kun gennemfører ét niveau pr. år. Uddannelsen er for dig, som arbejder med junior-, ynglinge- og seniorhold, hvor der på springbanen arbejdes med sammensatte 3-springskombinationer, skruer og dobbeltrotationer. Det er en forudsætning, at du er komfortabel i din modtagning af niveau 1-spring. Eksempelvis rondat-flikflak, strakt salto forlæns, baglæns salto, kraftspring og skrue, der er udgangspunkt til den videre modtagning på niveau 2.Indhold:

Teoretisk del: 

- Indlæringsstrategier 

- Visualisering 

- Fejlretning 

- Sikkerhed i springmiljøet 

- Teoretisk prøve - multiple choiceDesuden forventes det at man er bekendt med teorimaterialet til SMT1.Generelt: 

- Brug af stortrampolin 

- Luftsans 

- Træning – opvisning 

- Mentaltræning – signaler som trænerPraktisk del: 

- Forudsætninger, tilvænningsøvelser, indlæring og automatisering af spring - Praktisk prøveSpringmetodik til de aktuelle spring:

Forlæns:

- Kraft salto – hofte – strakt - rudy 

- Start salto – salto – hofte – strakt - kraftspringBaglæns:

- Rondat tempo flik-flak 

- Whip back 

- Rondat flik baglæns skrue – ½, 1/1 

- Start salto – salto/hofte/strakt –kraft salto - flik baglænder 

- Dobbelt back – lukket/hofteStortrampolin som hjælperedskab – teknik øv. til overnævnte spring.Materiale:

Teorimateriale med tekst og billeder iht. Springsikker - Måtte 2 

Hjemmeside med: 

- Progressionsoversigt - oversigt over spring og kursusindhold filmklip 

- Teknikstudie over spring med video af spring og forøvelser. 

- Modtagning og typiske fejl. 

- Terminologi 


Vigtigt!

 

Det er vigtigt du læser materialet grundigt igennem inden du møder på kurset!
Opfølgning på teorien bliver med praksis eksempler. Der vil yderligere være mulighed for at stille spørgsmål til det læste materiale.

 

Medbring:

  • Papir og skriveredskaber
  • Teorimateriale
  • Træningstøj
  • Om muligt - bærbar PC med net adgang
  • Video/andet apparat der kan optage video

Deltagerliste:
Du finder et link til den aktuelle deltagerliste på den bekræftelse du har modtaget ifm. din tilmelding!