Skolen

Krop & Kompetence skole

– en skole der tager idræt og bevægelse seriøst

En skole der har deltaget i Krop & Kompetencer, er en skole der målrettet arbejder med at integrere mere og bedre idræt og bevægelse i skoledagen. Skolens ledere, lærere og pædagoger har gennem projektet fået kompetencer og redskaber til at skabe en bevægelseskultur der sikre sjov, varieret og meningsfuld bevægelse i skoledage.

Til stor glæde for alle skolens elever, bliver der via den helhedsorienteret indsats arbejdet med at skabe større læring, sundhed og trivsel gennem mere og bedre idræt og bevægelse.

En Krop & Kompetencer skole har:

  • En sjov og varieret skoledag
  • Fokus på at skabe sammenhæng i bevægelsesindsatserne
  • Fokus på at skabe råd tråd og progression i idrætsundervisningen
  • En personalegruppe med kompetencer til at fremme og kvalitetssikre den idræt og bevægelse den foregår i skoledagen.
  • En sammenhængende årsplan der integrere bevægelsesevents og Åben skole samarbejde i skoleddagen
  • En faglidt begrundet bevægelseskultur

Fakta om Krop & Kompetencer

Omkring 100 skoler i landet arbejder med ”Krop & Kompetencer” og her dermed fokus på at fremme og kvalitetssikre den idræt og bevægelse der foregår i skoledagen.

Krop & Kompetencer er støttet af A.P. Møller Fonden