Det skal være nemt at komme i gang med et Åben Skolesamarbejde

Med vores kendskab til foreningslivet kan vi bidrage til at styrke samarbejdet mellem skoler og foreninger og hjælpe din kommune til at komme godt i gang med et Åben Skolesamarbejde.

Sådan kommer du i gang:

Der er flere måder at starte et godt samarbejde. Vi anbefaler jer at starte et kommende skole-/ foreningssamarbejde på en af følgende måder:

 1. Inviter til et stormøde i samarbejde med en af vores konsulenter, hvor skoler og foreninger i kommunen kommer i dialog og inspirerer hinanden for dermed at få etableret kontakt og samarbejde. Herefter hjælper vi med en kommende proces for et samarbejde.
 2. Har I allerede etableret et tæt samarbejde mellem skole og forening kan I afholde kursusforløb ”Den Åbne Skole” for alle foreningers bestyrelser og trænere i kommunen, som afsluttes med et forløb, hvor også relevante repræsentanter fra skolen deltager. Vores konsulenter kan hjælpe med den kommende proces for samarbejdet.
 3. Vi afholder mindre inspirationsforløb mellem udvalgte skoler og foreninger ud fra jeres lokale kendskab i samarbejde med jer

I løbet af processen hjælper vi med:

 • At formidle kontakt mellem din kommune, skoler og foreninger.
 • At kickstarte et forløb med fokus på ”Den Åbne Skole”.
 • Fungere som facilitator og tovholder.
 • Bidrage med viden om og indsigt i foreningslivet.
 • Skabe grobund for konstruktive samarbejdsaftaler.
 • Guide foreningerne sikkert gennem processen.

Godt klædt på til et samarbejde!

Åben Skole webinariet er designet til at hjælpe foreninger med hurtigt og nemt at forstå hvor enkelt det kan være at koble foreningsforløb med læringsmål tilpasset skolerne.

På webinariet får foreninger indsigt i:

 • Hvad er formålet med et eventuelt samarbejde?
 • Hvad kan foreningen byde ind med?
 • Hvilke krav og forventninger har skolen til samarbejdet?
 • Hvilke ressourcer kan skolen/foreningen bidrage med?
 • Igangsætte og drive et samarbejde med lokale skoler.
 • Omsætte idrætsfaglige kompetencer til attraktive aktivitetstilbud målrettet folkeskolens elever og aldersgrupper.
 • Strukturere læringsforløb og arbejde med læringsmål.

Find webinariet her.

Gør som andre kommuner

Flere kommuner har allerede valgt at gå ind i samarbejdet omkring Den Åbne Skole. For alles vedkommende har baggrunden været at udnytte foreningslivets store potentialer til gavn for samtlige elever i kommunen. Initiativerne har allerede resulteret i flere samarbejdsaftaler mellem lokale skoler og foreninger - og endnu flere er på vej.

Kontakt en af vores konsulenter for en uforpligtende snak om, hvordan vi i fællesskab kan realisere visionen om Den Åbne Skole i din kommune