Skolen

10 gode råd

Her giver vi dig 10 gode råd I som forening kan tage med i jer i samarbejdet med skolen

10 gode råd til jeres forening:

  

1. Vær åben om, hvad du/I ønsker at opnå med et eventuelt samarbejde.

2. Afstem forventninger med de involverede lærere/pædagoger og bliv enige om mål, tidsforbrug, rollefordeling og ansvarsområder.

3. Tag hensyn til – og drag nytte af – hinandens forskelligheder.

4. Find frivillige instruktører og tovholdere, som har lyst til at engagere sig i samarbejdet.

5. Opstil klare læringsmål for jeres forløb, så udbyttet er tydeligt for lærerne.

6. Sørg for at have lokaler og faciliteter til rådighed.

7. Bliv enige om, hvor forløbet skal foregå – på skolen eller i foreningen.

8. Inddrag skolens ledelse og foreningens bestyrelse for at sikre støtte til projektet og kvalitet i samarbejdet.

9. Husk at informere forældrene om samarbejdet og om børnenes mulighed for at fortsætte aktiviteten i foreningen efter skoletid.

10. Evaluer samarbejdet og overvej, om I kan gøre det bedre i fremtiden.