Nyheder

Guldborgsund: Foreningsbrobygning hjælper ledige på vej mod arbejdsmarkedet

En målrettet indsats bærer frugt i Guldborgsund, hvor ledige bliver hjulpet ind i foreningslivet med henblik på at styrke dem til arbejdsmarkedet.

En ny undersøgelse viser, at der i Bevæg dig for livets samarbejdskommuner er en væsentlig fremgang af fysisk aktivitet blandt ledige. Det gælder ikke mindst i Guldborgsund Kommune, hvor andelen af ledige, der dyrker idræt og motion er gået frem fra 13 % til 49 % det seneste år.

Projektet ’Idræt, motion og det gode hverdagsliv’ har en finger med i spillet. Her arbejder Jens Lykke Hagbarth i rollen som foreningsbrobygger med at hjælpe borgere fra både jobcenter og genoptræningscenter ud i foreningslivet. Det sker ved individuelle samtaler med den enkelte borger om vedkommendes interesser og formåen, fortæller han:

”Den håndholdte brobygning virker. På den måde bliver der skabt tillid til, at man vil dem det bedste, og at man er der for at hjælpe dem,” fortæller foreningsbrobyggeren og fortæller, at det giver god mening at aktivere folk i foreningslivet:

”I foreningslivet oplever vi, at borgerne får mere overskud, bedre selvværd og opbygger et netværk i de nye fællesskaber. Og det både styrker borgernes tro på sig selv og kan mange gange åbne døre til job eller praktikpladser. Foreningerne er jo vant til at tage imod nye medlemmer og er rigtig gode til at inkludere folk i fællesskaberne, og det har vi også oplevet i denne sammenhæng.”

Foreningslivet har givet mere selvværd

For 21-årige Marcus Lasko fra Sakskøbing har projektet gjort en forskel. Han er nemlig blevet en del af den lokale billardklub, og det har gavnet ham, fortæller han:

”Jeg har simpelthen fået mere selvværd og er blevet en bedre version af mig selv. Det skyldes det gode fællesskab i klubben, og så giver det bare nogle oplevelser og et helt specielt sammenhold, som man ikke oplever andre steder.”

Også 23-årige Magnus Scheel Nættermann har fået hjælp af Jens Lykke Hagbarth fra kommunen, og han er begyndt at træne i et fitnesscenter hver anden dag og er nu startet op på IT-supporteruddannelse:

”Det at begynde at træne og bruge min krop har givet mig energi til at lave meget mere, både rydde op og lave mad og være mere social med familie og venner. Jeg er meget glad for, at jeg har fået hjælp til at komme i gang, for ellers var det nok ikke sket.”

Gevinst ved øget samarbejde

Indsatsen virker tilsyneladende efter hensigten, og den lokale formand på området er også glad for, at det tværgående samarbejde bærer frugt.

”Det glæder mig naturligvis, at målrettede indsatser i samarbejder på tværs skaber positive resultater. Uanset hvor man står i livet, skal idræt og bevægelse i mangfoldige fællesskaber være en mulighed for borgere i Guldborgsund,” siger Ole K. Larsen, der er formand for Landdistrikter, Kultur & Fritid i Guldborgsund Kommune

Karina Hjort Feddersen er konsulent i Bevæg dig for livets kommunale enhed, og hun roser Guldborgsund Kommune for at gå nye veje:

”Det har været helt centralt, at kommunen her har valgt at gå nye veje og træde ud i nye, målrettede samarbejder. I visionskommunerne i Bevæg dig for livet er der politisk opbakning og et styrket fokus på de potentialer, der ligger i øget samarbejde på tværs internt i kommunen og med foreningslivet, og det er til stor gavn for alle parter, ikke mindst den enkelte borger.”

 

Udvalgte tal fra Bevæg dig for livets idræts- og motionsvaneundersøgelse 2022:

 • Andelen af aktive ledige i samarbejdskommunerne er steget fra 40 % til 51 %.
 • Andelen af de aktive, der er i beskæftigelse, er fra 2021 til 2022 steget fra 60 % til 73 %.
 • 71 % af de adspurgte i undersøgelsen angiver, at de dyrker idræt og motion. Tallet var 59 % i 2021. Altså er der ifølge undersøgelsen tale om en fremgang på hele 12 %.
 • Især vandreture er en populær aktivitet. Hele 66 % angiver, at de har været på vandretur de seneste år. Dernæst kommer fitness/styrketræning, løb og svømning.
 • Hele 83 % angiver, at de bruger naturen til at dyrke motion.
 • Ifølge undersøgelsen lever 41% af de adspurgte i samarbejdskommunerne op til WHO’s anbefalinger om fysisk aktivitet. I 2021 var det 38 %.

 

Om undersøgelsen:

 • Undersøgelsen er en benchmark-undersøgelse, som gentages årligt og har kørt siden 2018. Formålet er at få solid og brugbar viden om danskernes idræts- og motionsvaner.
 • Rapporterne giver både en status på idrætsaktiviteten i 2022 og viser udviklingen fra år til år.
 • Konsulentvirksomheden Moos-Bjerre A/S har stået for at indsamle og analysere data for Bevæg dig for livet.
 • Der er lavet én tværgående rapport og 29 kommunespecifikke rapporter.
 • Spørgeskemaet er sendt ud til 29 kommuner – heraf er de 25 såkaldte visionskommuner.
 • Knap 000 tilfældigt udvalgte borgere i alderen 18-75 år har besvaret skemaet.
 • Dataindsamling er sket fra 10. maj til 19. juni 2022.

 

Om Bevæg dig for livet:

Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. Det er målsætningen for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie - en aftale, der går under navnet ’Bevæg dig for Livet’ og har som mål at sætte Danmark i bevægelse. Nordea-fonden og TrygFonden indgår i et tæt partnerskab med DIF og DGI om at realisere visionen.