Løb

Partnerskabskonference: "Når partnerskaber bevæger"

Bevæg dig for livet - Løb og gang står bag minikonferencen, hvor vi sammen ser på, hvordan både partnere og borgere kan opnå succes med mere bevægelse og motion i hverdagen.

På grund af Corona-restriktionerne afvikler vi konferencen virtuelt. Nærmere detaljer fremgår på denne siden snarest muligt.

> TILMELD DIG PARTNERSKABSKONFERENCEN

Sammen om en meningsfuld fremtid

For os handler det om at skabe og udvikle funktionelle indsatser og samarbejder, der gør det lettere for både partnere og borgere at opnå succes med mere bevægelse/motion i dagligdagen.

Vi har fokus på at gøre det enkelt, meningsfuldt og langtidsholdbart, og vi er optaget af at skabe mange små, lokale indsatser, der holder længe. Derfor er det helt afgørende for os, at vi skaber et samarbejde og social infrastruktur, der fremmer, at indsats og indhold opleves let og effektfuldt af alle parter.

Boligforeninger, landsbyer, kommunekonsulenter, landsbyklynger, sundhedscentre, idrætsforeninger, DGI Landsdelsforeninger og andre søsætter nye gå- og løbeinitiativer med baggrund i øremærkede midler fra Bevæg dig for livet - Løb og gang.

Konkrete cases, fremtidsforskning og debat

På konferencen vil konsulenter fra Horsens Kommune, Randers Kommune, Vejen Kommune og Viborg Kommune sammen med DGI- og Bevæg dig for livet-konsulenter præsentere deres initiativer med fokus på praksis. De fire kommuner fortæller om, hvordan deres projekter er sammensat, og hvad der har været deres grundlag for at lykkedes.

Efter oplæggene faciliterer vi netværk og samtale om den praksis, I har fået præsenteret. Som deltager får du naturligvis mulighed for at tale direkte med de konsulenter, der har været involveret i projekterne.

For at understrege at vi ønsker at være både relevante og aktuelle, topper vi konferencen af med oplæg og debat med Bugge Holm Hansen, Institut for Fremtidsforskning (IFF).

Bugge tager afsæt i en dugfrisk minirapport fra IFF med titlen: "4 fremtidsscenarier - mentale konsekvenser af social distancering i kultur- og idrætslivet under Covid-19-krisen".

 • Hvad kan man gøre?
 • Modløshed eller håb?
 • Nybrud?
 • Polarisering?
 • Vinder anarkisterne over traditionalisterne?
 • Og hvad med teknologiseringen?

Oplægget afsluttes med tid til spørgsmål og debat.

Endelig præsenterer Bevæg dig for livet - Løb og gang naturligvis ramme og vilkår for partnerskabsmidler og -bevillinger for perioden 2021-2022.

Når vores samarbejde fungerer...

... kommer det borgerne til gode. Derfor er vi i Bevæg dig for livet - Løb og gang meget fokuserede på, at parterne finder sammen i et reelt og frugtbart samarbejde, hvor alle parter investerer og yder til
gavn for borgerne.

De fire cases

 1. Sund By Horsens og DGI Sydøstjylland v. Jesper Nielsen, borgerkonsulent og Kirsten Kofoed, idrætskonsulent, DGI Sydøstjylland.
  Fælles italesat commitment ift. at Sund By og DGI Sydøstjylland vil have dette til at blive en succes. På trods af covid-19-situationen er det lykkedes at etablere 15 gåfællesskaber i foråret 2020.

 2. Lokaldysten, Viborg og DGI Midtjylland v. Susanne Bendtsen, borgerguide og kulturmedarbejder, Dennis Krogsdal Madsen, sundheds- og forebyggelseskonsulent og René Vinther Olsen, idrætskonsulent DGI Midtjylland.
  Lokaldysten er blevet et "brand" i Midtjylland og etablerer sig nu til andre kommuner. Projektet arbejder efter en kommunal sammenhængsmodel. Gå-værterne er i første omgang rekrutteret blandt kommunens Trivselspiloter.

 3. Bevæg dig for livet, Randers Kommune v. Jesper Bjørn Jacobsen, projektleder, Bevæg dig for livet, Randers Kommune og Mark Kirk Dahl, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter.
  Vores succes er i høj gad funderet i et frugtbart samarbejde på tværs af vores forvaltningsområder. Og så brugte vi Bevæg dig for livet - Løb og gangs WE WALK-kampagne som afsæt til rekruttering af Gå-værter.

 4. Gang i livet, Vejen Kommune og DGI Sydvest v. Conny Grøn, koordinator for Sundhed, Kultur og Fritid og Danni Callesen, idrætskonsulent, DGI Sydvest og DGI Sønderjylland.
  "Gang i livet" er navnet på Vejen Kommunes partnerskabsinitiativ, der skal få flere borgere ud at gå for bedre trivsel og mere sundhed. Initiativet blev skudt i gang ved et velkomponeret aftenforedrag med Professor Bente Klarlund Petersen og mere end 800 deltagere.

Program

09.30 - 10.00 Ankomst m. brød og kaffe
10.00 - 10.15 Velkommen v. Bevæg dig for livet - Løb og gang
10.15 - 11.30 Pitch fra fire kommuner
11.30 - 12.00 Netværk
12.00 - 12.30 Frokost
12.45 - 13.30 Bugge Holm Hansen, Institut for Fremtidsforskning
13.30 - 13.50 Spørgsmål og debat
13.50 - 14.00 Partnerskabsmuligheder 2021-2022

Sted

Utzon Center, Slotspladsen 4, 9000 Aalborg.