Løb

Justerede corona-retningslinjer (opdateret 11. maj 2021)

DGI og DIF tilpasser løbende anbefalingerne til idrætsforeningerne på baggrund af krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og regeringen offentliggør på coronasmitte.dk.

DGI og DIF arbejder løbende sammen med sundhedsmyndighederne om at afklare, hvordan udendørs idrætter kan åbne i foreningsregi. De nye retningslinjer er også gældende for løb og gang, og vi vil derfor komme med vores anbefalinger til, hvordan I kan forholde jer i løbe- og gangklubben eller -fællesskabet.

Hvis I har konkrete spørgsmål til jeres situation, kan I altid tage fat i jeres landsdelskonsulent eller en ansat på DGI’s landskontor – find jeres kontaktperson HER.

Overhold krav og anbefalinger

Bemærk, at der kan være kommuner, der er underlagt andre og midlertidige restriktioner. Tjek altid www.coronasmitte.dk for de nyeste opdateringer.

Der gælder et forsamlingsforbud på 75 personer for udendørs idræt. Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere mv. tæller med i det samlede antal.

For DGI og DIF er det helt afgørende, at de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Du kan læse retningslinjerne nedenfor.

 • Udendørs idrætsaktiviteter må kun foregå i grupper á maksimalt 75 personer (inkl. træner og lignende). Dvs. løbe- og gåklubber kan afholde træning og små motionsløb (max. 75 deltagere i alt), når de gældende retningslinjer for afstand og hygiejne overholdes.
 • Der skal være mindst 2 meters afstand imellem deltagerne til idrætsaktiviteterne.
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som for eksempel feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper, som er defineret af Sundhedsstyrelsen.
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis det ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.

Hvis man som forening vælger af afholde udendørs idrætsaktiviteter, så anbefaler DIF og DGI desuden, at man er opmærksom på:

 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår (kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).
 • Man hænger plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten.

Anbefalinger til løbe- og gangforeninger

 • I skal være specielt opmærksomme, hvis I normalt er mere end 75 personer samlet. I så fald er det vigtigt, at I finder en praktisk måde at sikre, at I ikke er det i den kommende periode. Det kan være, I skal indføre tilmelding til jeres træning eller dele jer op i flere grupper, der mødes på forskellige tidspunkter eller forskellige steder.
 • Hvis der er flere grupper á maksimalt 75 personer til stede på det samme idrætsanlæg samtidig, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe.

Anbefalinger ift. afvikling af motionsløb

 • Ved afvikling af motionsløb skal forsamlingsforbuddet naturligvis overholdes. Det betyder på nuværende tidspunkt, at der ikke må samles mere end 75 personer på samme sted ad gangen. Dette inkluderer både løbsdeltagere, frivillige og tilskuere. For at imødekomme dette, kan I som arrangører overveje:
  • Lav forskellige startgrupper med tilstrækkelig tid imellem til at deltagerne kan nå væk.
  • Opfordr deltagerne til at møde op lige inden start og tage af sted lige efter målgang.
  • Tillad kun løbsdeltagere og frivillige i start og/eller målområde.
  • Lav adskilt startområde og målområde.
  • Undgå nummerudlevering i startområdet. Lav det i stedet eksempelvis i en lokal forretning eller lign.
 • Derudover anbefales det fortsat, at man holder minimum to meters afstand, når man dyrker motion og én meters afstand i øvrigt. Sørg derfor for at have god plads i start- og målområdet og opfordr deltagerne til at holde afstand til hinanden.
 • I depoterne skal det undgås, at deltagerne kommer til at klumpe sammen og opholde sig tæt på hinanden, og det skal undgås, at deltagerne rører ved de samme genstande. Overvej derfor følgende:
  • Hav god plads i depoterne
  • Undgå ”ta’-selv” frugt, slik eller lign, hvor flere deltagere har hænderne i samme beholdere.
  • Overvej at bede deltagerne om selv at tage vand med.
  • Sørg alternativt for at de frivillige, der klargør vandet, har fokus på hygiejne og hav god afstand mellem kopperne.
 • Hvis man ønsker at afvikle motionsløb med flere end 75 personer, kan man opdele sine deltagere i grupper, hvor der aldrig er samlet mere end 75 personer på samme tid på samme sted. Derudover skal man sikre sig, at personer fra forskellige grupper ikke blandes – heller ikke undervejs på ruten. Der skal derfor være tilstrækkelig spredning på startgrupperne til, at man sikrer sig, at de ikke blandes undervejs på ruten.

Se justitsministeriets opdaterede (pr. 6. maj) retningslinjer for større events her.

Anbefalinger til løbere og gående

 • Respekter og efterlev anvisninger fra din klub.
 • Undgå fysisk kontakt med andre medlemmer, og hold afstand undervejs på løbe- og gåturen også.
 • Medbring alle drikkevarer hjemmefra.

Læs DGI og DIF's retningslinjer for udendørs idræt HER.

Læs Kulturministeriets retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv i sin fulde form HER.

Læs mere om restriktionerne på www.coronasmitte.dk.