Løb

Justerede corona-retningslinjer (opdateret 6. januar 2021)

DGI og DIF tilpasser løbende anbefalingerne til idrætsforeningerne på baggrund af krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og regeringen offentliggør på coronasmitte.dk

DGI og DIF arbejder løbende sammen med sundhedsmyndighederne om at afklare, hvordan udendørs idrætter kan åbne i foreningsregi. De nye retningslinjer er også gældende for løb og gang, og vi vil derfor komme med vores anbefalinger til, hvordan I kan forholde jer i løbe- og gangklubben eller -fællesskabet.

Hvis I har konkrete spørgsmål til jeres situation, kan I altid tage fat i jeres landsdelskonsulent eller en ansat på DGI’s landskontor – find vores kontaktoplysninger HER.

Overhold krav og anbefalinger

Bemærk, at der kan være kommuner, der er underlagt andre og midlertidige restriktioner. Tjek altid www.coronasmitte.dk for de nyeste opdateringer.

For DGI og DIF er det helt afgørende, at de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det indebærer blandt andet:

 • Udendørs aktiviteter må kun foregå i grupper af maksimalt 5 personer (inkl. træner og lignende).
 • Der skal være mindst 2 meters afstand imellem deltagerne.
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som for eksempel feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper, som er defineret af Sundhedsstyrelsen.
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis det ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.

Hvis man som forening vælger af afholde udendørs idrætsaktiviteter, så anbefaler DIF og DGI desuden, at man er opmærksom på:

 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår (kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).
 • Man hænger plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten.

Anbefalinger til løbe- og gangforeninger

Vi kan udøve vores idræt udendørs inden for retningslinjerne, men vi anbefaler det ikke. I kan i stedet opfordre jeres udøvere til at træne hver for sig.

 • Vi anbefaler ikke, at I mødes og træner sammen, men I kan i stedet prøve virtuelle træninger, hvor udøverne løber eller går hver for sig - og eksempelvis deler et billede fra turen i jeres Facebook-gruppe.
 • Hvis I vælger at afholde fysisk træning er det vigtigt, at det foregår i grupper på max 5 personer. I kan eksempelvis indføre tilmelding til jeres træning, og hvis I er flere end 5 personer, så må I dele jer op i flere grupper på max 5 personer, der mødes på forskellige tidspunkter eller forskellige steder.
 • Der er ikke nogen generel regel for, hvor langt der skal være imellem hver gruppe på 5 personer, men følgende er formuleret: "Hvis der er flere grupper af maksimalt 5 personer til stede på det samme idrætsanlæg samtidig, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe."

Anbefalinger til løbere og gående

 • Respekter og efterlev anvisninger fra din klub.
 • Undgå fysisk kontakt med andre medlemmer, og hold afstand undervejs på løbe- og gåturen også.
 • Medbring alle drikkevarer hjemmefra.

Læs DGI og DIF's retningslinjer for udendørs idræt HER.

Læs mere om restriktionerne på www.coronasmitte.dk.