Kano, Kajak og SUP

Få støtte til vinteraktivitet i jeres klub

Ønsker I at lave en ekstraordinær indsats for at fastholde jeres medlemmer med nye eller flere aktiviteter over vinteren? Så kan I nu få støtte fra Bevæg dig for livet – kano, kajak og SUP.

Flere og flere kano-, kajak- og SUP klubber er begyndt at lave kontinuerlig aktivitet for deres medlemmer over vinteren. Der er nemlig en god mulighed for at drive aktiviteten i klubben videre hele året, så klubbens medlemmer også ser vintersæsonen som en aktiv periode i klubben - og på den måde er en vigtig del ift. fastholdelse af medlemmerne. 

Vil jeres forening gerne lave flere eller nye aktiviteter over vinteren, så har I nu mulighed for at ansøge vores pulje om økonomisk støtte til vinteraktivitet. Midlerne skal bruges til aktiviteter, der har fastholdelse af medlemmer som formål. 

Vi prioriterer ansøgninger med fokus på aktiviteter og ikke udstyr. Vi prioriterer aktiviteter, I efterfølgende selv kan køre videre i klubben.

Pulje og kriterier

 • Hvad er det for en pulje?

  Puljen består af 300.000 kroner, og det er Bevæg dig for livet – kano, kajak og SUP, der administrerer puljen. Midlerne er afsat for at hjælpe foreninger med økonomisk støtte til at lave aktivitet, der har til formål at fastholde nuværende medlemmer over vinterperioden - og specielt de nye medlemmer, der har været med i klubben i mindre end 3 år. Mange klubber oplever nemlig en større frafaldsprocent hos denne målgruppe.

 • Kriterier for at ansøge

  Hvis I gerne vil ansøge puljen, så læs nedenstående kriterier igennem. Opfylder I dem, så kan I ansøge puljen.

  - Jeres klub skal være medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund og/eller DGI

  - Jeres indsats skal være afviklet senest 1. maj 2022

  - Jeres klub skal lave en tilbagemelding med billeder og kort tekst fra jeres aktivitet til kano-kajak@bevaegdigforlivet.dk . Her skal I beskrive, hvordan aktiviteten er gået, og hvordan midlerne har gjort en forskel for jer. Med jeres tilbagemelding giver I også Bevæg dig for livet – kano, kajak og SUP rettighed til at dele jeres historie samt jeres billeder på Bevæg dig for livet – kano, kajak og SUP’s platforme

  - I ansøger om midler til en aktivitet og ikke til udstyr

  - Aktiviteten må ikke være enkeltstående. Aktiviteten skal afholdes flere gange over vinteren - eller skal følges op af efterfølgende aktivitet for deltagerne.

  - I skal ved ansøgning give et estimat for udgifter til indsatsen

  - Ansøgningen skal være forankret i klubbens bestyrelse. Det betyder, at en instruktør godt kan ansøge om midlerne til klubben, hvis bestyrelsen I klubben har godkendt dette.

  Hvis I får tilskud vil en konsulent i Bevæg dig for livet - Kano, Kajak og SUP følge op med jeres klub. Konsulenten vil give sparring og vejledning omkring temaet fastholdelse af medlemmer over vinteren.

Hvad kan ansøges til?

 • Eksempler på aktivitet I kan søge til

  Der er rigtig mange gode bud på vinteraktivitet. Aktiviteterne, som I søger om tilskud til, bør i størst mulig grad være aktivitet, hvor I forbereder deltagerne til en tur på vandet. Afholder I f.eks. en workshop i klubhuset, er det oplagt efterfølgende at lave en tur med erfarne instruktører, hvor deltagerne afprøver det tillærte.

  Vi har nedenfor samlet nogle eksempler på mulige vinteraktivitetstilbud - som en inspiration.

  - Temadage eller spotkurser
  - Navigationsworkshop
  - Vintersikkerhedskursus
  - Foredrag og inspirationsaftener med efterfølgende aktivitet
  - 'Ro sikkert om vinteren'-oplæg og efterfølgende træningsaftener i klubben med erfarne instruktører
  - Svømmehalsaktivitet (eksempelvis kajakpolo, redninger, rul, SUP eller lignende)
  - Vinterfrironingsforløb
  - Fitness
  - Vinterbadning

 • Hvad kan der IKKE søges til

  - Der kan ikke søges midler til udstyr
  - Der kan ikke søges midler til aktiviteter, som først løber af stablen efter 1. maj 2022.
  - Der kan ikke søges midler til aktivitet, der er afviklet før den 9. december 2021.
  - Der kan ikke søges midler til vinteraktivitet til børn og unge under 18 år.

Deadline for ansøgning

 

Puljen havde deadline den 9. december. Der er derfor lukket for ansøgning for 2021. Tak for alle ansøgningerne.