Håndbold

Covid-19 anbefalinger

Håndboldens Dag 2021 bliver en smule anderledes grundet Covid-19. Vi har samlet de bedste råd til jer.

Opdateret den 21. september 2020

Covid-19 er en del af vores hverdag i håndboldklubben og skal også håndteres på Håndboldens Dag. Vi har nedskrevet følgende gode råd, som tager udgangspunkt i anbefalingerne om håndboldaktiviteter fra Dansk Håndbold Forbund og DGI.

Vores eksempler herunder er lavet ud fra et forsamlingsforbud med et loft på 50 personer. Der kan være lokale forhold, der betyder at loftet for forsamlinger er lavere i jeres kommune. Vær opmærksom for de gældende regler for forsamlinger i jeres kommune op til Håndboldens Dag. Det er til hver en tid foreningens bestyrelse, der er ansvarlig for at myndighedernes retningslinjer overholdes. 

Vi har lavet følgende Covid-19 anbefalinger til Håndboldens Dag 2021:

  1. Sprit hænder: Lad spillere og deltagere spritte hænder, inden de deltager i en aktivitet eller kamp. Hav håndsprit tilgængeligt ved alle indgange og hyppige kontaktpunkter som toiletter og aktiviteter.
  2. Hold afstand: Tænk over muligheden for at holde afstand ved kødannelse fx ved tape-streger på gulvet eller bånd mellem køer. Kan være til en aktivitet eller ved indgangen til Håndboldens Dag.
  3. Sprit udstyr: Sørg jævnligt for at udstyr bliver afsprittet for at mindske risikoen for smittespredning. Særligt mellem skifte af hold.
  4. Forsamlingsforbud: Luk deltagere og gæster ind i hold af fx 50 personer ad gangen. Når de 50 personer er færdige, skal hallen eller lokalet tømmes for mennesker, før næste hold gives adgang. Husk at I skal have 4 kvm per person i de lokaler, I afholder dagen i.
  5. Flere haller og forsamlingsforbud: Håndboldens Dag er et samlet arrangement og skal derfor hele tiden overholde det glædende forsamlingsforbud – også selv om I har flere haller. Er loftet for forsamlinger fx 50 personer, betyder det, hvis der er 25 personer i hal A, så må der kun være 25 personer i hal B.
  6. Frivillige og forsamlingsforbuddet: Klubbens frivillige og ledere tæller med i det samlede antal af mennesker. Det betyder, at hvis I er 10 frivillige, må I lukke 40 gæster ind.
  7. Ind- og udgange: Er det muligt, kan man lave en separat indgang og udgang i hallen, så grupperne ikke krydser hinanden. Alternativt kan snore adskille dem, der kommer ind, og dem, der går ud ad døren.
  8. Klar kommunikation om Covid-19 retningslinjer i invitationen: Når I inviterer til Håndboldens Dag, så bør I være skarpe på, hvem der kan komme hvornår. Eksempelvis inviterer I børnespillere og forældre i et bestemt tidsrum og de unge i et andet. Således sikrer I, at grupperne ikke overstiger forsamlingsforbuddet.
  9. Forbehold jer retten til at afvise folk i døren: På dagen kan der komme flere mennesker end forsamlingsforbuddet tillader. På alle fortrykte plakater og invitationskort står der, at folk kan risikere at blive afvist i døren, hvis loftet for forsamlinger er nået. Husk at skriv det på jeres Facebookbegivenhed og i jeres generelle information.
  10. Brug plakaterne: I har modtaget 2 x 3 Covid-19 plakater i jeres arrangørpakke. Hæng dem op på relevante steder i hallen. I kan også bestille flere plakater her.

Følg til en hver tid myndighedernes gældende retningslinjer hos Sundhedsstyrelsen på www.sst.dk/da/corona og se de specifikke retningslinjer for håndbold på www.håndbold.dk/covid-19 udarbejdet mellem Dansk Håndbold Forbund og DGI.