Volleyball og beachvolley

Bevæg dig for livet – Volleyball har fokus på at sprede glæden ved motion gennem Volleyball. Det nye motionskoncept i volleyball er organiseret i alternativ opvarmning, teknik øvelser og spil. Konceptet er henvendt til nye og rutinerede volleyballmotionister.

Bevæg dig for livet – Volleyball arbejder med tilbud til motionister, som ønsker en anden form for opbygning af deres træning. Der er plads til alle i dette motionstilbud, lige fra begyndere til den erfarne spiller.

Bevæg dig for livet – Volley har blandt andet fokus på:

  • Nye spilleformer som kan differentieres i forhold til niveau
  • At mænd og kvinder kan spille volleyball sammen og hver for sig
  • At beachvolley og volleyball kan indgå i samspil med hinanden
  • At volleyball er en social sport uden fysisk kontakt og med lav skadesfrekvens

Bevæg dig for livet – Volleyball ønsker at få flere til at opdage volleyball som et fleksibelt boldspil og arbejder ud fra målsætningen om, at et nyt motionsvolleyballkoncept skal udbredes til volleyball og beachvolleyklubber i hele landet.

Det gør Bevæg dig for livet – Volleyball

Visionen omhandler blandt andet en klar strategi omkring den gode velkomst til nye spillere. Dette kommer til udtryk i informationer til nye spillere på klubbernes hjemmesider, tydelige kontaktinformationer, og en klar forståelse af hvem man møder til første træning.

Volleyballforeninger og flerstrengede idrætsforeninger vil blive hjulpet til at få budskabet og tilbuddet om det nye fleksible motionstilbud ud til især de voksne danskere.

Det sker ved at

  • Arbejde målrettet med den måde klubberne organiserer sig på og tager imod nye medlemmer.
  • Have fokus på og udvikle de klubber der har rammer til at udvide deres aktivitet med beachvolleyball.
  • Styrke de træner- og lederkompetencer der er i klubberne, således at det nye koncept kan implementeres og videreudvikles i de enkelte klubber.

Bevæg dig for livet – Volleyball er et resultat af Bevæg dig for livet-visionen mellem DIF, DGI, TrygFonden og Nordea-fonden og ledes af en projektgruppe med repræsentanter fra Volleyball Danmark og DGI Volleyball.

Alle øvrige fokusområder i Bevæg dig for livet: