Gadeidræt

Bevæg dig for livet - Gadeidræt er DIF, DGI og GAME’s fælles indsats for at udvikle og støtte gadeidrætten og gadens ildsjæle i Danmark.

GAME, DGI og DIF er gået sammen om Bevæg dig for livet - Gadeidræt for, at flere unge skal blive aktive og særligt, at inaktive unge skal blive aktive.

Fire indsatser

Målet med Bevæg dig for livet - Gadeidræt er at understøtte udbredelsen af gadeidræt i Danmark gennem følgende fire indsatser:

  1. Opstarts- og forankringsstøtte til nye initiativer
  2. Uddannelse af instruktører, ledere og mentorer
  3. Stærkere netværk på tværs af gadeidrætterne
  4. Store fælles events som løftestang for udbredelse af gadeidræt og et grundlag for samskabelse med gadeidrætsaktører i Danmark

De fire indsatser støtter op om et langsigtet mål, som handler om at styrke fællesskaber og aktører i gadeidrætten.

1. Opstarts- og forankringsstøtte til nye initiativer
GAMEs National Platform for Gadeidræt uddeler med støtte fra Nordea-fonden økonomisk støtte til gadeidrætsprojekter, f.eks. en rampe eller en event.

Den økonomiske støtte er for manges vedkommende første skridt mod et vedvarende fællesskab - eksempelvis et community eller en forening. 

> MERE OM STØTTEMULIGHEDER

2. Uddannelse af instruktører, ledere og mentorer
GAME, DIF og DGI er ambitiøse i forhold til at understøtte gadeidrættens initiativtagere, der kan og vil gøre en forskel på gader, gadeidrætsfaciliteter og uddannelsesinstitutioner i hele landet. Derfor skaber vi et samlet overblik over danske uddannelser indenfor gadeidræt, kaldet Street Academy

3. Stærkere netværk på tværs af gadeidrætterne
Der oprettes 5 gadeidrætsnetværk - et i hver region. Gadeidrætsnetværk er lokale og regionale netværk af gadeidrætsaktører, som arbejder ud fra et fælles mål at udbrede gadeidrætten i Danmark. 

Formålet er at binde gadeidrætsaktørerne sammen på tværs af discipliner og organiseringer samt arbejde med formidling af viden, facilitetsudvikling, kvalitet, udvikling og læring i netværket af gadeidrætsinitiativer.

Se statements fra et netværksmøde

4. Store fælles events
Målsætningen er at opbygge et skelsættende årligt event som favner både eliten og bredden. Det vil - over en periode på tre år - løbende blive udbygget med flere idrætstyper ved at samle gadeidræts aktører på tværs af tonenangivende communities, græsrødder, idrætsorganisationer og specialforbund. 

Målgruppen for indsatsen

Den primære målgruppe for indsatsen er unge danskere mellem 13 og 29 år, som har behov for kreativitet, innovation og DIY i deres idræt. 

Derudover er der en yngre målgruppe i skoleelever - og en ældre målgruppe i instruktører, ledere og mentorer, som indsatsen også skal ramme.