Fodbold

Gode råd til tovholdere

Tovholderen er uundværlig på et Fodbold Fitness-/motionsfodboldhold. På siden her har vi samlet de bedste råd, vi selv har og dem, som vi har kunnet få, hos erfarne tovholdere forskellige steder i landet. De har nemlig hver deres opskrift på at få et Fodbold Fitness-hold til at køre på skinner i årevis.

Jeg bliver glad, når jeg ser, at spillerne griner og er glade, når de går hjem. Man bliver glad i låget af at stå i spidsen for det, og det giver energi.

Lillah Emmik Sørensen, én af tre tovholdere på Fodbold Fitness-holdet i Virum-Sorgenfri Boldklub.

Der er mange ting, man kan sætte fokus på i arbejdet med tovholderrollen på et Fodbold Fitness-hold.
Det allervigtigste at sige er dog, at det ikke behøver at kræve en hel masse af dig. Det vigtigste er, at du har lyst til at skabe et godt træningsfællesskab.

Det kræver bare godt humør! Jeg synes ikke, der skal så meget til, at et Fodbold Fitness-hold kører godt. Spillerne bliver jo, fordi de har det godt på holdet.

Mette Navntoft Russell, en af tre tovholdere på Fodbold Fitness-holdet i Virum-Sorgenfri Boldklub.

Her på siden har vi inddelt en masse gode råd i tre kategorier:

 1. Rekruttering og fastholdelse af spillere
 2. Tilrettelæggelse af træning
 3. Sociale tiltag

Udover alt det, som en tovholder selv kan klare, er det vigtigt, at man sørger for, at Fodbold Fitness-/motionsfodboldholdet er godt forankret i klubben. 

Et af de bedste råd, der kan gives, er dog også, at det er godt at være mere end én tovholder. Når man er to eller tre til at deles om opgaverne går det hele meget nemmere.

Vi anbefaler desuden stærkt, at der er en motionsfodboldansvarlig i klubbens bestyrelse, så motionsholdet/motionsholdene er repræsenteret og har en god kontakt til klubbens ledelse. Det er i særlig grad vigtigt, hvis der bliver brug for en ny tovholder på et tidspunkt, eller hvis tovholderen for eksempel har brug for hjælp til at rekruttere nye spillere til holdet.

 

1. Rekruttering og fastholdelse af spillere

Der kan være mange veje til nye spillere. Her har vi samlet nogle af de mest effektive, vi kender til, men egentlig handler det blot om, hvor kreativ du er.

 • Eksisterende spillere tager nogen, de kender, med
 • Opslag på klubbens Facebookside
 • Få klubbens børnetrænere til at reklamere for holdet overfor forældre til børnespillerne
 • Opslag i forskellige lokale Facebookgrupper
 • Uddeling af flyers/plakater i lokalsamfundet
 • Få den lokale frisør til at reklamere for holdet - her sidder folk alligevel bare og venter
 • Kontakt folkeskoler og daginstitutioner, og spørg om I må dele budskabet om holdet på deres kanaler til forældre eller bedsteforældre

 

"Vi får flest nye spillere, når eksisterende spillere tager nogen, de kender, med til træning. Det er vigtigt, at man er vedholdende, når man fx inviterer en ven med til træning og sørger for at få ham eller hende skubbet ud af døren og helt ned til træningen, for det er først dér, der er en chance for, at de bliver bidt af det og måske vil være en fast del af holdet" fortæller Trine Høhrmann, der er Fodbold Fitness-tovholder i Holsted FB.

 

Når nye spillere afprøver holdet, er det vigtigt, at de føler sig velkomne og bliver aktiveret i fællesskabet fra start.

 • Sørg for at få de nye ind i jeres Facebookgruppe, eller på anden vis ind i jeres kommunikationsflow, hvis I ikke benytter Facebook.
 • Som tovholder kan man indføre en regel om, at man gerne vil have både til- og frameldinger til hver træning. På den måde har man mulighed for at holde lidt bedre fast i folk, og man kan kontakte dem, hvis de ikke har været der nogle gange, og høre om de er okay, og om de ikke skal med til træning igen. På den måde kan man forebygge frafald på holdet og sikre, at nye kommer igen.
 • Det er altså vigtigt at følge op på de nye, som har været der for at prøve træningen, så man prøver at sikre, at de kommer igen, hvis de har kunnet lide det.
 • Der kan med fordel integreres en form for navneleg i opvarmningen til træningen. Det fungerer godt i forhold til at få den nye godt ind i gruppen og lære de eksisterende spillere at kende.
 • Giv den eller de nye, der afprøver jeres træning en erfaren makker, som de kan støtte sig til. Ved at give den nye en makker kan man sikre, at den nye får forklaret alt det nødvendige, og det gør, at vedkommende føler sig velkommen og taget godt hånd om. Se hvordan de gør i videoen fra Virum-Sorgenfri Boldklub her:

  2. Tilrettelæggelse af træning

Nogle steder, som for eksempel i Virum-Sorgenfri, som du kan se i videoen ovenfor, har de rigtig gode erfaringer med at være flere om tovholderrollen. Det giver mulighed for at dele opgaverne lidt ud, og det giver også færre aflyste træninger og gør holdet mindre sårbart for opløsning, fordi der er flere til at tage over.

Noget af det vigtigste, når man skal planlægge gode træninger, er at tænke varieret og kreativt. Du kan altid finde hjælp i Fodbold Fitness-øvelseshæftet, men der kan også hentes inspiration mange steder på nettet eller i andre sportsgrene.

Erfarne tovholdere peger på, at det netop er variationen i træningen, der gør, at spillerne bliver ved med at synes, det er sjovt, og gerne vil komme igen.

Det er dog ikke nødvendigt at opfinde nye øvelser hele tiden for, at et hold fungerer godt. Det vigtigste er, at træningen er planlagt hjemmefra.

Jeg har en ambition om at skabe et frirum, der får spillerne til at glemme tid og sted.

Lene Mouritzen, Fodbold Fitness-tovholder i VSB.

I videoen her får vi gode tovholder-tips fra Michelle og Lena, der er tovholdere i henholdsvis ORI Frederikssund og Ballerup-Skovlunde Fodbold. Vi har også lånt klip af træninger fra hold i hele landet. Vi når lige fra Fanø og Holsted i vest til Lundtofte og Herstedøster i øst.

3. Sociale tiltag

I videoen lige ovenfor kan du høre, hvor vigtige de sociale tiltag er, forklaret af to erfarne tovholdere. 

Pointen er, at spillerne kommer og bliver, når de har det godt på holdet. Det er vigtigt at skabe en social ramme og et fællesskab på holdet, lige gyldigt om man kun ses i regi af træningen, eller om man også laver ting sammen uden for træningen.

Det handler som tovholder om at kunne facilitere det sociale fællesskab for spillerne, som aktivt har valgt holdsport til. 

Dette er dog ikke ensbetydende med, at man som tovholder skal trække hele læsset. Måske er der nogen på holdet, som vil stå for sociale tiltag, som naturligvis skal være helt frivillige at deltage i. Vi anbefaler faktisk, at det er nogle andre end tovholderen/tovholderne, der står for de rent sociale tiltag, så engagementet deles ud på flere omkring holdet.

Der er mange eksempler på sociale tiltag, som kan iværksættes, hvis I ønsker at binde holdet endnu bedre sammen:

 • Lav kåringer på holdet (fx 'Årets spiller', 'Årets holdkammerat' eller 'Årets energibundt')
 • Arranger fester eller fællesspisninger sammen
 • Lav en badeklub
 • Afprøv til en afveksling andre aktiviteter sammen (fx fodboldgolf, bowling, minigolf eller lignende)

I det helt små kan sjove opslag i jeres Facebookgruppe også skabe social interaktion, som kan være med til at binde holdet sammen.

 

"Det er vigtigt, at der også er plads til det sociale, så selvom vi er her for at træne, kan jeg godt nogle gange finde på at vente med at sætte gang i en øvelse, hvis jeg fornemmer, at der lige er gang i en sjov og god samtale imellem spillerne. Det skal der være plads til" fortæller Trine Høhrmann fra Holsted.

 

Andre udtalelser fra erfarne Fodbold Fitness-tovholdere

”Vi har også haft faser, hvor der har været et stort frafald af spillere, og vi har også været et sted, hvor det hele var ved at falde fra hinanden, og hvor opbakningen til holdet ikke var særligt stor. Jeg havde også svært ved at bevare min motivation og min gejst og skulle grave langt ind for at finde glæden ved det, men jeg tror, at min vedholdenhed og stædighed ift. at ville få det til at lykkes har hjulpet og smittet af. Jeg har spillere, der har været med lige fra start, og som sammen med mig stædigt har holdt ved og gjort, hvad vi kunne for at få flere med” fortæller Michelle Larsen, som til dagligt er træner for et stort Fodbold Fitness-hold i ORI Frederikssund.

 

”Jeg startede som spiller, hvor to andre var tovholdere. De blev skadede og stoppede. Så jeg blev spurgt, om jeg ville tage over. Det var jeg ikke bange for, og nu hvor jeg er træner, får jeg virkelig meget ud af det. Jeg bliver glad, når jeg ser, at spillerne griner og er glade, når de går hjem. Man bliver glad i låget af at stå i spidsen for det, og det giver energi” fortæller Lillah Emmik Sørensen fra Virum-Sorgenfri Boldklub.

 

"Det kræver bare godt humør! Jeg synes ikke, der skal så meget til, at et Fodbold Fitness-hold kører godt. Spillerne bliver jo, fordi de har det godt på holdet" udtaler Mette Navntoft Russell fra Virum-Sorgenfri Boldklub.