Tilbyd Fodbold Fitness eller
Motionsfodbold for mænd i jeres klub

En del voksne motionister fravælger fodbolden, fordi de ikke kan få deres hverdagsliv til at hænge sammen med et fast turneringsprogram. Men fodbold er en sund, sjov og social træningsform, og hvis I vælger at tilbyde motionshold, vil I have mulighed for at tiltrække en helt ny målgruppe af voksne motionister til jeres klub.

Fodbold Fitness

Fodbold Fitness er et landsdækkende koncept, der skal udvikles i og tilpasses den enkelte fodboldklub. Det betyder, at de overordnede rammer er fastsat i et forsøg på at hjælpe klubberne på vej – men at den praktiske gennemførsel er fleksibel og kan variere fra klub til klub.

Nogle klubber vil måske fokusere på studerende, andre vil forsøge at tiltrække tidligere spillere, mens nogle klubber vil forsøge at samarbejde med kommunen om udsatte målgrupper. Mulighederne og målgrupperne er mange, og Bevæg dig for livet-fodboldkonsulenterne er klar til at hjælpe jer i gang.

En Fodbold Fitnesstræning består af en kombination af fodboldøvelser og fitnessøvelser. I dette øvelseshæfte finder du eksempler på hvilke øvelser, spil og lege en træning kan bygges op af.

Hvad skal der til?
Som fodboldklub har I allerede de faciliteter, Fodbold Fitness kræver: fodboldbaner, omklædningsrum og materialer.

Første skridt for en kommende Fodbold Fitness-klub er at udarbejde en forventningsaftale med jeres lokale Bevæg dig for livet-fodboldkonsulent. Forventningsaftalen skal danne grundlaget for at skabe et så gennemarbejdet tilbud til brugerne som muligt og indeholder overvejelser omkring: formål, kontaktperson, organisering, målgrupper, markedsføring og kommunalt samarbejde.

Alle Fodbold Fitness-klubber skal have en kontaktperson, der kommer til at spille en vigtig rolle for konceptets gennemførsel i klubben.

Værd at overveje
For en kommende Fodbold Fitness-klub er det værd at gøre sig nogle overvejelser, der kan være med til at sikre, at konceptet bliver en succes.

Først og fremmest er det oplagt at gøre jer nogle tanker omkring, hvorfor I vælger at starte Fodbold Fitness – og hvad målsætningerne er.

Dernæst er det afgørende, at I gør jer overvejelser omkring oplagte målgrupper i jeres lokalmiljø. Hvem er det, klubben skal satse på at udbyde Fodbold Fitness til? Er det større virksomheder, studerende, tidligere spillere, fodboldmødre – eller helt andre målgrupper? 

Fodbold Fitness har været med til at give klubben det dobbelte antal medlemmer

Motionsfodbold for mænd

Motionsfodbold for mænd er et træningstilbud til mænd, der elsker spillet på grønsværen, men som ikke ønsker at være bundet af et turneringsprogram. Det handler om legen med bolden og glæden ved spillet.

Konceptet kombinerer styrketræning og fodboldøvelser i et fleksibelt 12 ugers træningsforløb. Styrketræningen sikrer en optimal opvarmning, der mindsker risikoen for skader og øger spillernes styrke gennem effektive og varierende øvelser. Fodbolddelen giver inspiration til sjove øvelser og spil, der gør det let at organisere træning, der består af andet end spil til to mål.

Træningsforløbet skal ikke følges slavisk fra start til slut, men skal i højere grad ses som et fleksibelt øvelseskatalog, der kan kombineres på kryds og tværs. Nogle dage ønsker holdet måske at lave flere forskellige øvelser, mens det på andre tidspunkter kun vil spille kamp.

Du kan få inspiration til forskellige styrke- og fodboldøvelser i dette øvelseshæfte.

Se hvad motionsfodbold egentlig går ud på her:

Er Fodbold Fitness eller Motionsfodbold for mænd noget for din klub?

Hvis din klub er interesseret i at udbyde Fodbold Fitness eller Motionsfodbold for mænd eller blot ønsker at høre mere, så hold dig ikke tilbage med at kontakte en af vores Bevæg dig for livet-konsulenter. Find kontaktoplysninger på din lokale konsulent her.