Fitness

Værd at vide ...

Kvalitetsramme, grundpakke, leverandører og rådgivere. Bliv klogere på, hvad der skaber et veldrevet foreningsbaseret fitnesscenter.

Der findes godt 100 foreningsbaserede fitnesscentre i Danmark, og der åbner hele tiden nye. Gennem Bevæg dig for livet – Fitness kan foreningen – ny eller eksisterende – få gratis rådgivning og eventuelt lån i forbindelse med etablering og drift.

På baggrund af vores mangeårige erfaring har vi udarbejdet en kvalitetsramme, som skaber et godt foreningsbaseret center. Rammen er obligatorisk ved låntagning:

Organisering

 • Foreningen skal sikre fokus på fitness som aktivitet, enten via oprettelse af en selvstændig fitnessforening (økonomisk og organisatorisk), en selvstændig fitnessafdeling (økonomisk og organisatorisk) eller et udvalg/afdeling med fokus på fitness, der kan varetage fitnessaktiviteterne i foreningen.
 • Uanset organiseringsform skal foreningen registrere al fitnessaktivitet under fitness i CFR (www.medlemstal.dk).
 • Den valgte organiseringsform skal være i stand til, at opfylde det samarbejde og den aftale om vækstmål, der indgås mellem foreningen og Bevæg dig for livet – Fitness.

Fitnessinstruktører

 • Alle fitnessinstruktører i foreningen har en uddannelse indenfor det område, de instruerer i.
 • Alle fitnessinstruktører i foreningen skal som minimum have en uddannelse svarende til Bevæg dig for livet – Fitness´ 40 timers fitnessinstruktøruddannelse.
 • For holdundervisning, skal fitnessinstruktører i foreningen som minimum have en uddannelse svarende til en relevant Bevæg dig for livet – Fitness holdinstruktøruddannelse.

Medlemmer

 • Alle er medlem af foreningen (minimum for 3 måneders indmeldelse), og uanset kontingenttype skal medlemmer have stemmeret på foreningens generalforsamling.
 • Medlemmer under 15 år kan udelukkende træne, når der er en instruktør tilstede under træning.

 Udstyr og kvalitetssikring

 • Foreningen skal indgå i et samarbejde om forebyggelse og håndtering af doping med Antidoping Danmark.
 • Foreningen skal opsætte rammer/procedurer for etik, regler, sikkerhed, vedligeholdelse og drift.

Specielt ved indendørs fitness

 • Fitnessudstyr til indendørs fitness er nyt og købt af en af Bevæg dig for livet - Fitness anbefalede leverandører (jvf. www.bevaegdigforlivet.dk/fitness).
 • Foreningen aftaler i dialog med én af Bevæg dig for livet – Fitness anbefalede leverandører en grundpakke af fitnessudstyr, der understøtter fitnessaktivitetens formål og målgrupper. NB. Håndvægte max 30 kg.

Specielt ved udendørs fitness

 • Det forudsættes, at gældende bygningsreglement og EU standarder på området for fastinstalleret fitnessudstyr overholdes.
 • Det forudsættes, at der findes permanent byggetilladelse til opsætningen af det udendørs fitnessudstyr, på det ønskede område.
 • Det skal dokumenteres, at udstyret har en holdbarhed, så det som minimum kan stå udenfor i fem år uden at blive påvirket af vejrliget i Danmark.

Bevæg dig for livet - Fitness' konsulenter hjælper med at konkretisere rammen, og sikrer at principperne bliver implementeret. Hent pdf med kvalitetsrammen med den fulde ordlyd.

Valg af udstyr

Foreningsbaserede fitnesscentre er forskellige bl.a. hvad angår størrelse og behov, derfor vil valg af udstyr heller ikke være det samme. Bevæg dig for livet – Fitness samarbejder med tre leverandører, som alle kender til foreningsbaserede fitnesscentre:

Medicsport A/S (Cybex, SportsArt og Life Fitness (cardioudstyr; Elevation og New Integrity og styrketræning; Insignia) )

Pedan A/S (Technogym)

Fitness Engros (Nautilus Inspiration, Nautilus Impact, Nautilus Instinct, Star Trac Cardio, Gym80 Sygnum, Gym80 Core, Inotec: Natural Line, Functional Line, Free Weight Line)

Samarbejdspartnerne er grundigt udvalgt ud fra følgende kriterier:

 • Referencer fra foreninger med foreningsbaserede fitnesscentre
 • Betydelige aktører på det danske fitnessmarked
 • Flere års anciennitet på markedet
 • Funktionelt kvalitetsudstyr
 • Økonomisk velkonsolideret

Både leverandører og fitnesskonsulenterne fra Bevæg dig for livet – Fitness kan vejlede om valg af fitnessudstyr.