Fitness

Værd at vide ...

Kvalitetsramme, grundpakke, leverandører og rådgivere. Bliv klogere på, hvad der skaber et veldrevet foreningsbaseret fitnesscenter.

Der findes godt 100 foreningsbaserede fitnesscentre i Danmark, og der åbner hele tiden nye. Gennem Bevæg dig for livet – Fitness (som det tidl. Foreningsfitness nu er en del af) kan foreningen – ny eller eksisterende – få gratis rådgivning og eventuelt lån i forbindelse med etablering og drift.

På baggrund af vores mangeårige erfaring har vi udarbejdet en kvalitetsramme, som skaber et godt foreningsbaseret center. Rammen (gældende fra 1/11-2017) er obligatorisk ved låntagning:

Organisering
• Foreningen skal sikre fokus på fitness som aktivitet, enten via en selvstændig foreningsdannelse, en selvstændig fitnessafdeling eller et fitnessudvalg/afdeling, der kan varetage fitnessaktiviteterne i foreningen. 
• Foreningen skal sikre en organisering, også økonomisk, der kan opfylde det samarbejde og aftale om vækstmål, der indgås mellem foreningen og Bevæg dig for livet – Fitness.

Fitnessinstruktører
• Alle fitnessinstruktører har en uddannelse indenfor det område, de instruerer i.
• Alle fitnessinstruktører skal som minimum have en uddannelse svarende til Bevæg dig for livet – Fitness 40 timers fitnessinstruktøruddannelse.
• For holdundervisning, skal fitnessinstruktører som minimum have en uddannelse svarende til en relevant Bevæg dig for livet – Fitness holdinstruktøruddannelse.

Medlemmer
• Alle er medlem af foreningen, og uanset kontingenttype skal medlemmer have stemmeret på foreningens generalforsamling.
• Medlemmer under 15 år kan udelukkende træne, når der er fitnessinstruktører tilstede i træningen.

Udstyr og kvalitetssikring
• Foreningen skal indgå i et forpligtende samarbejde om forebyggelse og -håndtering af doping med Antidoping Danmark.
• Foreningen skal sikre rammer/procedurer for etik, regler, sikkerhed, vedligeholdelse og drift.
• Foreningen skal dokumentere og håndtere vedligeholdelse og reparation af udstyr.

Specielt ved indendørs fitness
• Fitnessudstyr til indendørs fitness er nyt og købt af en af Bevæg dig for livet - Fitness anbefalede leverandører. Hvis andet udstyr ønskes, skal det godkendes på forhånd af Bevæg dig for livet - Fitness.
• Foreningen sikrer som minimum en grundpakke af fitnessudstyr.

Specielt ved udendørs fitness
• Der skal være dokumentation for, at udstyret er brugervenligt for både øvede og nybegyndere.
• Det skal dokumenteres, at udstyret har en holdbarhed, så det som minimum kan stå udenfor i fem år uden at blive påvirket af vejrliget.

Bevæg dig for livet - Fitness' konsulenter hjælper med at konkretisere rammen, og sikrer at principperne bliver implementeret. Hent pdf med kvalitetsrammen med den fulde ordlyd.

Grundpakke og samarbejdspartnere

Foreningsbaserede fitnesscentre er forskellige bl.a. hvad angår størrelse og behov, men erfaringsmæssigt er den en grundpakke af udstyr, man bør investere i. Det er netop også grundpakken, man kan låne til i forbindelse med opstart af et nyt fitnesscenter. I den forbindelse samarbejder Bevæg dig for livet – Fitness med tre leverandører, som alle kender til foreningsbaserede fitnesscentre:

Medicsport A/S (Cybex, SportsArt og Life Fitness (cardioudstyr; Elevation og New Integrity og styrketræning; Insignia) )

Pedan A/S (Technogym)

Fitness Engros (Nautilus Inspiration, Nautilus Impact, Nautilus Instinct, Star Trac Cardio, Gym80 Sygnum, Gym80 Core, Inotec: Natural Line, Functional Line, Free Weight Line)

Samarbejdspartnerne er grundigt udvalgt ud fra følgende kriterier:

  • Referencer fra foreninger med foreningsbaserede fitnesscentre
  • Betydelige aktører på det danske fitnessmarked
  • Flere års anciennitet på markedet
  • Funktionelt kvalitetsudstyr
  • Økonomisk velkonsolideret

Både leverandører og fitnesskonsulenterne fra Bevæg dig for livet – Fitness kan vejlede om valg af fitnessudstyr.