Fitness

Retningslinjer for fitness ude og inde

Se de særlige anbefalinger for bla. indendørs træning.

Opdateret d. 11/6-2021

>> Fra mandag d. 14/6 gælder nye retningslinjer. Der skal bla. ikke længere bæres mundbind

 

 For fitness i forening gælder:

 • Der er ikke længere krav om mundbind (mundbind anbefales dog angiveligt fortsat i visse situationer ved indendørs idræt – nærmere følger, når vi får præciseret retningslinjerne
 • Fortsat 2 meters afstand mellem alle trænende
 • Fortsat areal-krav på 4 m2 for trænende
 • Man skal som trænende fortsat har coronapas (ophører 1. august)
 • Der skal fortsat laves mindst 1 daglig stikprøvekontrol
 • Der skal fremvises dokumentation for fritagelse for coronatest/coronapas (skal implementeres snarest muligt)

Stikprøvekontrol af coronapas:

 • Besøgende mv. i lokaler, hvor der udøves aktiviteter organiseret af foreninger, skal kunne forevise et coronapas ved stikprøvekontrol. Hvis der ikke kan forevises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning.
 • Der skal ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas 
 • I lokaler, hvor der udøves aktiviteter organiseret af foreninger kan kontrol af coronapas ske via stikprøvekontrol mindst 1 gang i døgnet. Ved stikprøvekontrol forstås kontrol af alle de tilstedeværende besøgende mv. på 18 år og derover i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen foretages.

Retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv:

https://kum.dk/fileadmin/_kum/3_Temaer_og_kampagner/Covid-19/Retningslinjer_for_genaabning/maj_juni/14_maj_Retningslinjer_for_udeneoers_idraets-_og_foreningsliv.pdf 

Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsaktiviteter:

https://kum.dk/fileadmin/_kum/3_Temaer_og_kampagner/Covid-19/Retningslinjer_for_genaabning/maj_juni/14._maj_Retningslinjer_for_indendoers_idraets-__og_foreningsliv__samt_idraets-_og_fritidsdiiii.pdf

Se også www.dif.dk/corona og www.dgi.dk/corona
Se også vores Q & A med oftest stillede spørgsmål

Regler for coronapas

Reglerne for, hvornår et coronapas er gyldigt, er ændret til følgende:

 • Et negativt testresultat af en covid-19 test, der er højst 72 timer gammelt - regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget
 • Et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 • Et påbegyndt vaccinationsforløb: Dokumentationen vil være gyldig som coronapas fra 14 dage efter første vaccination og indtil 42 dage efter første vaccination.
 • Et gennemført vaccinationsforløb

Anbefalinger til udendørs fitness

Til bestyrelsen

 • Sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger skal følges 
 • Sikr at der er rengørings- afspritningsmidler mv.
 • Aftal i bestyrelsen, hvilke rammer der er omkring træningen
 • Informer og klæd jeres instruktører på til at kunne varetage træningen
 • Kommuniker til jeres medlemmer hvilke rammer der er omkring træningen

 Til instruktørerne

 • Hvis det er muligt så hæng foreningens anbefalinger op ved aktivitetssted 
 • Tilbyd træning på faste hold 
 • Afmærk træningsområdet, hvis flere grupper benytter samme idrætsanlæg/udendørsareal
 • Deltagere skal selv medbringe træningsudstyr, måtte mv.
 • Brug kun foreningens fælles udstyr, HVIS DET ER ABSOLUT NØDVENDIGT: 1.Kettlebell, cykler mv. må kun benyttes af én og samme deltager hele træningen 2. Rengør/afsprit før og efter brug, 3. Husk rengørings- og renseudstyr til rengøring af redskaber mv.

Til deltagerne

 • Respekter og efterlev anvisninger fra din forening og instruktør
 • Ankom tidligst til træningsstedet 5 minutter før start – og forlad det straks efter træning
 • Hold 2 meters afstand under fysisk aktivet og undgå fysisk kontakt med andre deltagere og deres udstyr, drikkedunk, taske mv.
 • Medbring og brug kun eget træningsudstyr, måtte, drikkedunk mv.
 • Medbring selv håndsprit og husk god hygiejne før, under og efter træning og afsprit eget udstyr

Anbefalinger for indendørs fitnesshold

Til bestyrelsen

 • Sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger skal følges til enhver tid
 • Aftal i bestyrelsen, hvordan I sørger for at overholde retningslinjerne
 • Informer og klæd jeres instruktører på til at kunne varetage træningen
 • Sikr at der er rengørings- afspritningsmidler mv. og at der benyttes flydende sæbe og papirservietter på toiletter og i omklædningsrum
 • Kommuniker til jeres medlemmer hvilke restriktioner og forventninger I har

 Til instruktørerne

 • Hæng foreningens anbefalinger op ved aktivitetssted 
 • Tilbyd træning på hold med min. 4 m2 per person
 • Meld ud til deltagerne, at de selv skal medbringe nødvendigt svedabsorberende træningsudstyr, måtte, boksehandsker mv.
 • Undgå, at to efterfølgende holds deltagere møder hinanden. Planlæg evt. hold med god tid imellem eller benyt forskellige indgangs- og udgangsdøre
 • Afmærk træningsområdet, hvis flere grupper benytter samme areal/hal
 • Lad, hvis muligt, døre stå åbne, så de samme kontaktpunkter ikke berøres
 • Luft ud mellem (og gerne under) træningssessioner.
 • Sørg for at stepbænke, kettlebells, cykler mv. rengøres/afsprittes før og efter brug. Husk rengørings- og renseudstyr til rengøring af redskaber mv.

Til deltagerne

 • Respekter og efterlev de specifikke anvisninger fra din forening og instruktør
 • Ankom omklædt og tidligst 5 minutter før start til holdlokalet - og forlad det straks efter træning, så brugen af omklædningsfaciliteter begrænses.
 • Hold 2 meters afstand under fysisk aktivet og undgå fysisk kontakt med andre deltagere og deres udstyr, drikkedunk, taske mv.
 • Medbrig selv svedabsorberende træningsudstyr, fx. måtte, boksehandsker mv.
 • Husk god hygiejne før, under og efter træning, og at foreningens udstyr skal rengøres/afsprittes før og efter brug

Anbefalinger til fitnesscenter

Sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal følges. Derudover er der generelle retningslinjer for fitnesscentre som er beskrevet i det følgende.

Generelt

 • Rengøring: Sørg for grundig rengøring
 • Svedabsorberende udstyr: Yoga- og træningsmåtter, tricepsreb mv. bør ikke være tilgængeligt i fitnesscenteret
 • Hygiejnestationer: Der skal være mulighed for håndvask eller anden form for desinficering ved ind- og udgange, i reception, på toiletter og i alle øvrige lokaler. Opstil hygiejnestationer flere steder i centeret
 • Faciliteter: Opmål centeret og evt. andre træningslokaler (gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.), gennemgå og vurder gangarealer og udstyrets placering. Hvis det er muligt, anvendes én dør som indgang og en anden dør til udgang.
 • Skiltning: Sørg for at opsætte sundhedsstyrelsens retningslinjer og skilte som beskriver og tydeliggør retningslinjer i lokalet (max. antal medlemmer, afspritning mm.)
 • Afstandsmarkering: Opsæt afstandsmarkering på gulve ved hygiejnestationer, maskiner og steder, hvor det er hensigtsmæssigt. Samtidigt kan man markere hvilken retning man bevæger sig rundt i centeret
 • Begrænsning og regulering af antal: Sæt begrænsning på antal medlemmer i fitnesslokaler. Begrænsning og regulering af antal i fitnesslokaler skal tydeligt fremgå ved indgang til fitnesslokalerne og evt. holdsale
 • Information: Informer alle instruktører og andre frivillige om retningslinjerne samt om deres rolle

Afstand

 • 4 kvadratmeter pr. medlem: Der må maksimalt være et medlem pr. 4 m2. Maksimumkapacitet skal vurderes ift.  lokalets indretning og antal maskiner
 • 2 meters afstand: Afstanden imellem medlemmer der træner skal være mindst 2 meter fra næsetip til næsetip. Eksempelvis kan hver andet løbebånd lukkes.
 • 1 meters afstand: Afstanden imellem medlemmer i områder, hvor der ikke trænes (f.eks. café og omklædningsrum), er mindst 1 meter fra næsetip til næsetip. 

Hygiejne/rengøring/mundbind

 • Ekstra rengøring: Udluftning og rengøring skal være en del af den daglige drift. Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer. Der skal særlig fokus på hyppig desinficering af dørhåndtag, gelændere, kortlæsere, vandhaner og træningsudstyr og -maskiner.
  • Desinfektion: Redskaber og maskiner skal desinficeres hver gang, de har været brugt. Det er alt fra touch skærme på kredsløbsudstyr til håndvægte. Gør det let ved at placere desinfektionsmidler ved hver maskine
 • Hygiejnestationer: Sørg for løbende opfyldning af håndsprit, papirservietter/håndblæsere.
 • Toiletter, bad og omklædning: Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. OBS! Der skal være 4m2 pr. medlem i omklædningsrum/bad Der bør, så vidt det er muligt, være adgang for alle til toilet og håndvask med vand og flydende sæbe, samt engangshåndklæder. Bemærk, at der er afstandskrav på 1 meter i omklædningsrum.
 • Rengøring af udstyr: Der henvises til leverandørernes retningslinjer for rengøring og desinficering

Retningslinjer i centeret

Der skal være tydelige retningslinjer. Benyt gerne adfærdsstøttende indretninger (’nudging’, ruminddelinger, afstandstape).