Fitness

Retningslinjer for fitness ude og inde

Se de særlige anbefalinger for bla. fitnesscentre og fitnessholdtræning.

Opdateret d. 20/11-2020

>> De nuværende retningslinjer i fht. blandt andet forsamlingsforbuddet på 10 personer er forlænget til d. 13/12

>> Obs! De særlige restriktioner i syv nordjyske kommuner er ophævet pr. 20/11. : Se mere

Kulturministeriet har i de seneste retningslinjer fra den 12/11/20 ændret forståelsen af ”sektionerings-begrebet”, således at en gruppe skal være et selvstændigt arrangement. Dette indebærer, at det ikke længere er tilladt at sektionere et hold f.eks. bestående af 30 personer i tre grupper af 10 personer, som ledes af samme træner. Denne ændring skal man være særlig opmærksom på i f.eks. gymnastik og fitness. Man må dog fortsat gerne opdele et hold i f.eks. to grupper, hvis hver gruppe har egen træner og træningsforløb.

SE RETNINGSLINJER FOR IDRÆTSAKTIVITETER FOR DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN

Nye retningslinjer

HOLDTRÆNING (både udendørs og indendørs)

 • Forbud mod at samles mere end 10 personer inkl. instruktør
 • Ved hold med udelukkende under 21-årige, kan man fortsat træne op til 50 personer sammen
 • Generelle retningslinjer med bl.a. 4 m2 pr medlem og 2 meters afstand under træning
 • Der skal bæres mundbind til og fra holdtræning indendørs. Der skal ikke bæres mundbind, når man træner
 • Instruktører skal bære mundbind, hvis de ikke deltager aktivt i hele træningen
 • Der skal ikke bæres mundbind, når man bader eller klæder om
 • Hvis holdtræningslokalet og omklædning/bad ikke ligger i umiddelbar forlængelse af hindanden, skal der bæres mundbind, når man bevæger sig mellem holdtræningslokalet og omklædningsrummet/bad
 • Særligt om sektionering/zoneinddeling: 
  • En træner må nu KUN have ansvaret for aktiviteterne i én gruppe.
   Det betyder, at en træner IKKE må facilitere, kommunikere eller på anden måde lede flere hold, der er til stede samtidig. Som træner på et hold med flere end 10 voksne og unge skal man altså have en træner pr. gruppe. Husk at træneren tæller med i de max. 10 personer i gruppen.
  • Man kan altså stadig arbejde med sektionsopdelt træning i grupper på max 10 personer inkl. træner, såfremt det handler om separate hold med hver deres træner og hver deres selvstændige træningsforløb.
  • OBS: Selvstændige træningsforløb betyder, at grupperne i samme sal/hal ikke må lave samme øvelser på samme tid. Det samme gælder for fælles musik i begge grupper. Ved brug af samme øvelser og samme musik i begge grupper vil det blive betragtet som et fælles arrangement og derfor overtrædelse af forsamlingsforbuddet.
  • Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.
  • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.

 FITNESSCENTRE

 • Fitnesscentre skal fortsat overholde generelle retningslinjer med bl.a. 4 m2 pr medlem og 2 meters afstand under træning
 • Der skal bæres mundbind indendørs til og fra fitnesscentret. Der skal ikke bæres mundbind, når man træner – heller ikke når man bevæger sig mellem forskellige træningsmaskiner
 • Andre (instruktører, rengøring, besøgende m.v.) i fitnesscentret skal bære mundbind
 • Der skal ikke bæres mundbind, når man bader eller klæder om.
 • Hvis fitnesscentret og omklædningen ikke ligger i umiddelbar forlængelse af hindanden, skal der bæres mundbind, når man bevæger sig mellem fitnesscentret og omklædningsrummet/bad

Læs Kulturministeriets retningslinjer

SPØRGSMÅL?

Se præsentation fra webinar d. 26/10

Hør webinar fra d. 26/10 

Det er præciseret, at der i forbindelse med omklædningsrum/bad skal være 4m2 pr. medlem. Se bekendtgørelse

Se også Q&A med de oftest stillede spørgsmål

Anbefalinger for indendørs fitnesshold

Til bestyrelsen

 • Sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger skal følges til enhver tid
 • Aftal i bestyrelsen, hvordan I sørger for at overholde retningslinjerne
 • Informer og klæd jeres instruktører på til at kunne varetage træningen
 • Sikr at der er rengørings- afspritningsmidler mv. og at der benyttes flydende sæbe og papirservietter på toiletter og i omklædningsrum
 • Kommuniker til jeres medlemmer hvilke restriktioner og forventninger I har

 Til instruktørerne

 • Hæng foreningens anbefalinger op ved aktivitetssted 
 • Tilbyd træning på hold med min. 4 m2 per person
 • Meld ud til deltagerne, at de selv skal medbringe nødvendigt svedabsorberende træningsudstyr, måtte, boksehandsker mv.
 • Undgå, at to efterfølgende holds deltagere møder hinanden. Planlæg evt. hold med god tid imellem eller benyt forskellige indgangs- og udgangsdøre
 • Afmærk træningsområdet, hvis flere grupper benytter samme areal/hal
 • Lad, hvis muligt, døre stå åbne, så de samme kontaktpunkter ikke berøres
 • Luft ud mellem (og gerne under) træningssessioner.
 • Sørg for at stepbænke, kettlebells, cykler mv. rengøres/afsprittes før og efter brug. Husk rengørings- og renseudstyr til rengøring af redskaber mv.

Til deltagerne

 • Respekter og efterlev de specifikke anvisninger fra din forening og instruktør
 • Ankom omklædt og tidligst 5 minutter før start til holdlokalet - og forlad det straks efter træning, så brugen af omklædningsfaciliteter begrænses.
 • Hold 2 meters afstand under fysisk aktivet og undgå fysisk kontakt med andre deltagere og deres udstyr, drikkedunk, taske mv.
 • Medbrig selv svedabsorberende træningsudstyr, fx. måtte, boksehandsker mv.
 • Husk god hygiejne før, under og efter træning, og at foreningens udstyr skal rengøres/afsprittes før og efter brug

Anbefalinger til fitnesscenter

Sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal følges. Derudover er der generelle retningslinjer for fitnesscentre som er beskrevet i det følgende.

Generelt

 • Rengøring: Sørg for grundig rengøring
 • Svedabsorberende udstyr: Yoga- og træningsmåtter, tricepsreb mv. bør ikke være tilgængeligt i fitnesscenteret
 • Hygiejnestationer: Der skal være mulighed for håndvask eller anden form for desinficering ved ind- og udgange, i reception, på toiletter og i alle øvrige lokaler. Opstil hygiejnestationer flere steder i centeret
 • Faciliteter: Opmål centeret og evt. andre træningslokaler (gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.), gennemgå og vurder gangarealer og udstyrets placering. Hvis det er muligt, anvendes én dør som indgang og en anden dør til udgang.
 • Skiltning: Sørg for at opsætte sundhedsstyrelsens retningslinjer og skilte som beskriver og tydeliggør retningslinjer i lokalet (max. antal medlemmer, afspritning mm.)
 • Afstandsmarkering: Opsæt afstandsmarkering på gulve ved hygiejnestationer, maskiner og steder, hvor det er hensigtsmæssigt. Samtidigt kan man markere hvilken retning man bevæger sig rundt i centeret
 • Begrænsning og regulering af antal: Sæt begrænsning på antal medlemmer i fitnesslokaler. Begrænsning og regulering af antal i fitnesslokaler skal tydeligt fremgå ved indgang til fitnesslokalerne og evt. holdsale
 • Information: Informer alle instruktører og andre frivillige om retningslinjerne samt om deres rolle

Afstand

 • 4 kvadratmeter pr. medlem: Der må maksimalt være et medlem pr. 4 m2. Maksimumkapacitet skal vurderes ift.  lokalets indretning og antal maskiner
 • 2 meters afstand: Afstanden imellem medlemmer der træner skal være mindst 2 meter fra næsetip til næsetip. Eksempelvis kan hver andet løbebånd lukkes.
 • 1 meters afstand: Afstanden imellem medlemmer i områder, hvor der ikke trænes (f.eks. café og omklædningsrum), er mindst 1 meter fra næsetip til næsetip. 

Hygiejne/rengøring/mundbind

 • Ekstra rengøring: Udluftning og rengøring skal være en del af den daglige drift. Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer. Der skal særlig fokus på hyppig desinficering af dørhåndtag, gelændere, kortlæsere, vandhaner og træningsudstyr og -maskiner.
  • Desinfektion: Redskaber og maskiner skal desinficeres hver gang, de har været brugt. Det er alt fra touch skærme på kredsløbsudstyr til håndvægte. Gør det let ved at placere desinfektionsmidler ved hver maskine
 • Hygiejnestationer: Sørg for løbende opfyldning af håndsprit, papirservietter/håndblæsere.
 • Toiletter, bad og omklædning: Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. OBS! Der skal være 4m2 pr. medlem i omklædningsrum/bad Der bør, så vidt det er muligt, være adgang for alle til toilet og håndvask med vand og flydende sæbe, samt engangshåndklæder. Bemærk, at der er afstandskrav på 1 meter i omklædningsrum.
 • Rengøring af udstyr: Der henvises til leverandørernes retningslinjer for rengøring og desinficering
 • Mundbind/visir: Aftal hvordan det sikres, at mundbind er tilgængelige for Instruktører/de frivillige. Og sørg for tydelig markering af hvor og hvornår der skal bæres mundbind/visir

Retningslinjer i centeret

Der skal være tydelige retningslinjer. Benyt gerne adfærdsstøttende indretninger (’nudging’, ruminddelinger, afstandstape). 

Vejledning ift. styring af antal medlemmer

Hovedparten af fitnesscentrene er ubemandede det meste af dagen. Det er vigtigt at lave tydelige retningslinjer for antal medlemmer i centeret og styring heraf. 

 • Der kan oprettes ’fitnesshold’ man tilmelder sig inden man møder op i centeret. F.eks. hold på 1 time med 15 minutters mellemrum til næste ’fitnesshold’. Såfremt adgangssystemet ikke kan regulere adgangen for tilmeldte, skal der være tydelige informationer og skiltning, og det anbefales, at der gennemføres hyppig kontrol
 • Der kan ophænges en tavle ved indgangen til fitnesscenteret, hvor medlemmerne kan hænge deres brik eller sætte en tilgængelig brik op på tavlen for at markere, at de er i centeret.
 • Vis, at I er synlige i centeret ved at sikre at der er instruktører/bestyrelse til stede i løbet af dagen.

Anbefalinger til udendørs fitness

Til bestyrelsen

 • Sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger skal følges 
 • Sikr at der er rengørings- afspritningsmidler mv.
 • Aftal i bestyrelsen, hvilke rammer der er omkring træningen
 • Informer og klæd jeres instruktører på til at kunne varetage træningen
 • Kommuniker til jeres medlemmer hvilke rammer der er omkring træningen

 Til instruktørerne

 • Hvis det er muligt så hæng foreningens anbefalinger op ved aktivitetssted 
 • Tilbyd træning på faste hold 
 • Afmærk træningsområdet, hvis flere grupper benytter samme idrætsanlæg/udendørsareal
 • Deltagere skal selv medbringe træningsudstyr, måtte mv.
 • Brug kun foreningens fælles udstyr, HVIS DET ER ABSOLUT NØDVENDIGT: 1. Måtte, kettlebell, cykler mv. må kun benyttes af én og samme deltager hele træningen 2. Rengør/afsprit før og efter brug, 3. Husk rengørings- og renseudstyr til rengøring af redskaber mv.

Til deltagerne

 • Respekter og efterlev anvisninger fra din forening og instruktør
 • Ankom tidligst til træningsstedet 5 minutter før start – og forlad det straks efter træning
 • Hold 2 meters afstand under fysisk aktivet og undgå fysisk kontakt med andre deltagere og deres udstyr, drikkedunk, taske mv.
 • Medbring og brug kun eget træningsudstyr, måtte, drikkedunk mv.
 • Medbring selv håndsprit og husk god hygiejne før, under og efter træning og afsprit eget udstyr