Kickstart samarbejdet mellem foreninger og skoler

Vores konsulenter kan hjælpe dig med at styrke samarbejdet mellem foreninger og skoler i din kommune og sætte spot på ”Den Åbne Skole”.

Med ”Den Åbne Skole” forpligter skolereformen folkeskolerne til at inddrage det lokale forenings- og kulturliv i undervisningen. Med vores kendskab til foreningslivet kan vi bidrage til at styrke samarbejdet mellem skoler og foreninger i din kommune.

Sådan kommer du i gang

Der er flere måder at starte et godt samarbejde. Vi anbefaler jer at starte et kommende skole- / foreningssamarbejde på en af følgende måder:

 • Inviter til et stormøde i samarbejde med en af vores konsulenter, hvor skoler og foreninger i kommunen kommer i dialog og inspirerer hinanden for dermed at få etableret kontakt og samarbejde. Herefter hjælper vi med en kommende proces for et samarbejde.
 • Har I allerede etableret et tæt samarbejde mellem skole og forening kan I afholde kursusforløb ”Den Åbne Skole” for alle foreningers bestyrelser og trænere i kommunen, som afsluttes med et forløb, hvor også relevante repræsentanter fra skolen deltager. DGI kan hjælpe med den kommende proces for samarbejdet.
 • Vi afholder mindre inspirationsforløb mellem udvalgte skoler og foreninger ud fra jeres lokale kendskab i samarbejde med jer

I løbet af processen hjælper vi med:

 • At formidle kontakt mellem din kommune, skoler og foreninger.
 • At kickstarte et forløb med fokus på ”Den Åbne Skole”.
 • Fungere som facilitator og tovholder.
 • Bidrage med viden om og indsigt i foreningslivet.
 • Skabe grobund for konstruktive samarbejdsaftaler.
 • Guide foreningerne sikkert gennem processen.

Godt klædt på til et samarbejde!

For at sikre et konstruktivt samarbejde, der er til gavn for både elever, skoler og foreninger, anbefaler vi, at foreningen og skolen deltager med relevante repræsentanter i kursusforløbet ”Den Åbne Skole”. Her bliver deltagerne klædt grundigt på til et kommende skolesamarbejde og lærer at strukturere målrettede forløb.

Din kommune kan fungere som initiativtager og invitere repræsentanter fra det lokale foreningsliv og relevante repræsentanter fra skolen. Kurset vil blive afholdt lokalt og arrangeres i samarbejde med jer.

På kurset får deltagerne indsigt i:

 • Hvad er formålet med et eventuelt samarbejde?
 • Hvad kan foreningen byde ind med?
 • Hvilke krav og forventninger har skolen til samarbejdet?
 • Hvilke ressourcer kan skolen/foreningen bidrage med?
 • Igangsætte og drive et udbytterigt samarbejde med lokale skoler.
 • Omsætte idrætsfaglige kompetencer til attraktive aktivitetstilbud målrettet folkeskolens elever og aldersgrupper.
 • Strukturere læringsforløb og arbejde med læringsmål.

Gør som Aalborg

Aalborg Kommune har valgt at invitere alle foreninger på kursus i ”Den Åbne Skole”. Baggrunden er et ønske om at udnytte foreningslivets store potentiale til gavn for samtlige elever på kommunens mange folkeskoler. Initiativet har allerede resulteret i flere samarbejdsaftaler mellem lokale skoler og foreninger – og endnu flere er på vej.

Gør som Aalborg og kontakt DGI for en uforpligtende snak om, hvordan vi i fællesskab kan realisere visionen om ”Den Åbne Skole” i din kommune.

Kontakt os

Trænerkursus hjælper skoler og lokale foreninger med at tale samme sprog

Trænerkursus hjælper skoler og lokale foreninger med at tale samme sprog