Fokusområder - Idræt og motion

En række idrætter er i øjeblikket i gang under det historiske samarbejde mellem DIF og DGI – Bevæg dig for livet.

De udvalgte idrætter inden for Bevæg dig for livet:

DIF og DGI udvalgt fem idrætter, som en del af den første bølge af aktiviteter i Bevæg dig for livet. Flere idrætter kommer løbende til. 

Foreningsudvikling, idræt for seniorer, kommunesamarbejde og skoleresamarbejde er en række øvrige aktiviteter, der også er en vigtig del af visionen. 

Flere aktive - det er målet

Vi skal have flere til at snøre løbeskoene, klikke i cyklen, gribe bolden eller ketcheren og få pulsen op, så 600.000 flere danskere kan komme i bevægelse inden 2025. Med udvælgelsen af de fem idrætter er der blevet sat konkret handling bag Bevæg dig for livets mål, og danskere kan se frem til at få flere idrætstilbud at vælge imellem. 

Arbejdsgrupper inden for hver idræt har sat ord på et fælles fodslag, og en klar linje er sat for at folde Bevæg dig for livet ud. Der er blevet defineret målsætning, målgruppe, aktiviteter, organisering og budget for hver idræt, og der er nedsat fem styregrupper, som har det overordnede ansvar for at føre visionsaftalerne ud i livet.

Vi evaluerer løbende

Hver idræt bliver evalueret på årsbasis, og der bliver foretaget ændringer og justeringer på baggrund af de indhøstede erfaringer. Alle aktiviteter skal optimeres, så opfyldelsen af ønsket om at nå visionens målsætning kommer et skridt nærmere: 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening.

Find svar på dine spørgsmål om Bevæg dig for livet: