TrygFonden

Nordea-fonden, TrygFonden, DIF og DGI investerer tilsammen 100 millioner kroner i projektet. Heraf bidrager TrygFonden i en periode over tre år fra 2015-2018 med 10 millioner kroner årligt.

"Vi ved, at idræt udover at forebygge sygdom og for tidlig død også kan bruges som regulær behandling af mennesker med kroniske sygdomme. Endelig ved vi, at positive sociale fællesskaber – som dem man møder i idrætten – skaber større livskvalitet og er livsforlængende. Derfor har dette projekt så stort et potentiale.

Jørgen Huno Rasmussen, TrygFondens bestyrelsesformand.

TrygFonden har valgt at støtte Bevæg dig for livet inden for deres kerneområde om sundhed. Samarbejdet er en del af strategien om at få flere til at bevæge sig og leve sundt.

4.500 mennesker dør i Danmark årligt, fordi de er fysisk inaktive, og 46.500 inaktive danskere bliver ramt af langvarig belastende sygdom. Og disse tal vil TrygFonden være med til at bringe ned.

Om TrygFonden

TrygFonden arbejder for at skabe mere tryghed i Danmark. TrygFonden støtter hvert år hundredvis af projekter, der øger trygheden både lokalt, på tværs af regioner og i hele landet.

Der bliver arbejdet på tværs af kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel på et højt forskningsmæssigt og strategisk niveau, og alene i 2014 anvendte fonden 550 millioner på hundredvis af tryghedsskabende projekter.

Alle aktiviteter gennemføres i samarbejde med førende eksperter og organisationer på de områder, som projekterne omhandler.

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.

 

Mere om Bevæg dig for livet: