Nordea-fonden

Nordea-fonden, TrygFonden, DIF og DGI investerer tilsammen 100 millioner kroner i projektet. Nordea-fonden bidrager i en periode over tre år fra 2015-2018 med 10 millioner kroner årligt.

Selvom vi er et lille land, kan vi godt tænke stort. I en stærk alliance vil vi i løbet de næste 10 år gøre Danmark til verdensmester i breddeidræt. Vi vil gøre Danmark til et foregangsland inden for den folkelige idræt, hvor tre ud af fire danskere motionerer, og hvor de fleste gør det i fællesskab med andre. ’Bevæg dig for Livet’ er et kolossalt boost til danskernes livsglæde.

Mogens Hugo, bestyrelsesformand i Nordea-fonden.

Nordea-fonden har valgt at støtte Bevæg dig for livet, fordi fonden vil motivere flere danskere til at være aktive sammen og være engageret i folkelig idræt. Fonden ser Bevæg dig for livet som et boost til den enkeltes livslyst og folkesundheden generelt.

Om Nordea-fonden

Nordea-fonden er andenstørste aktionær i Nordea AB (3,9% pr. januar 2015) og uddeler løbende sit afkast til almennyttige og velgørende formål.

Fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur og uddeler desuden legater til studieophold i udlandet og tilbyder legatboliger til internationale kapaciteter. Ved det gode liv forstås menneskelige aktiviteter, der drives af livslyst og aktiv involvering i fællesskaber. Gode liv er robuste liv i fysisk og mental balance og giver mennesker overskud til at være noget for hinanden. Gode liv realiserer mennesker sammen - ved at bruge sig selv og trække på hinandens ressourcer. 

Projekter som støttes skal være bredt tilgængelige og nyttige for samfundet som helhed og skal være af høj kvalitet og motivere og aktivt involvere mange mennesker. Resultaterne af de enkelte aktiviteter skal være med til at give ”en sund sjæl i et sundt legeme”.

Med uddelingerne ønsker Nordea-fonden at skabe markante resultater af høj kvalitet, at skabe størst mulig værdi for støttemodtagerne og det danske samfund, at gøre en forskel for flest mulige mennesker i den danske befolkning og at være samfundsopbyggende.

Mere om Bevæg dig for livet: