DIF

DIF investerer 40 millioner kroner i Bevæg dig for livet for i fællesskab med DGI at vække danskernes interesse for at dyrke idræt. Begge organisationer er gået ind i samarbejdet, fordi de ønsker, at flere danskere skal dyrke idræt, og fordi det frivillige foreningsliv også i fremtiden skal være det store omdrejningspunkt for befolkningens idrætsdeltagelse.

"Det er en høj overligger, vi her sætter for dansk idræt. I forvejen har vi i Danmark én af de mest idrætsaktive befolkninger i verden. Den position vil vi gerne udbygge. Det kræver, at flere trækker i samme retning. Derfor er jeg glad for, at DGI er klar til at gå med i en fælles indsats for at arbejde med en både ambitiøs og klar vision for dansk idræt."

DIF’s Formand Niels Nygaard

Danmarks Idrætsforbund (DIF) er Danmarks største idrætsorganisation og er samlende organisation for både elite- og breddeidræt og/eller sport på foreningsniveau i Danmark. DIF er desuden ansvarlig for den danske deltagelse ved de Olympiske Lege som Danmarks Olympiske Komité.

Organisationen blev i 1896 stiftet ud fra et ønske om at få lavet ensartede amatør- og konkurrenceregler samt at få etableret en organisation, der kunne varetage idrættens interesser over for offentlige myndigheder.

I dag består DIF af 61 specialforbund, over 9000 idrætsforeninger og mere end 1,9 millioner aktive medlemmer og er derfor en naturlig og kompetent initiativtager i forbindelse med Bevæg dig for livet.

Samarbejdet på rette vej

Det nyetablerede samarbejde er trådt i karakter, og visionen er blevet skudt godt fra start. Skridt for skridt er de to idrætsorganisationer kommet nærmere en løsning på, hvordan visionen skal føres ud i livet og gøre flere danskere aktive. Igennem denne proces er det især tre begreber, der er gået igen: Ejerskab, engagement og faglig indsigt.

De tre begreber viser, at DIF og DGI er på rette vej, og DIF værdsætter derfor den økonomiske opbakning fra Nordea-fonden og TrygFonden, som har gjort visionsarbejdet muligt:

”Jeg er enorm glad for, at Nordea-fonden og TrygFonden på denne måde bakker op om visionsarbejdet. De midler, de investerer i visionsarbejdet, vil i den grad komme danskerne til gode. Når vi får 600.000 flere aktive danskere, vil det få stor betydning – ikke kun for dem, men for hele det danske samfund,” siger Niels Nygaard, formand for DIF.

Ansvarsområde

Ud over et tæt løbende samarbejde på tværs af de fire involverede parter, er DIF ansvarlig for al økonomi og kommunikation i forbindelse med Bevæg dig for livet.

Find svar på dine spørgsmål om Bevæg dig for livet: