DGI

DGI investerer 40 millioner kroner i Bevæg dig for livet for i fællesskab med DIF at vække danskernes interesse for at dyrke idræt. Begge organisationer er gået ind i samarbejdet, fordi de ønsker, at flere danskere skal dyrke idræt, og fordi det frivillige foreningsliv også i fremtiden skal være det store omdrejningspunkt for befolkningens idrætsdeltagelse.

"Vision 25-50-75 er en flot vision, som ligger i klar forlængelse af DGI’s igangværende strategier. DIF og DGI kan i fællesskab skabe et stærkt grundlag for idrætsforeningernes arbejde og ved at samle kræfterne om en række fælles indsatser kan vi både styrke det frivillige foreningsarbejde og danskernes muligheder for at dyrke idræt og motion"

DGI's Formand Søren Møller

DGI er Danmarks næststørste idrætsorganisation med flere end 1,5 millioner medlemmer.

DGI er en nonprofitorganisation, der i mere end 150 år har arbejdet tæt sammen med foreningerne om at gøre danskere mere aktive.

DGI arbejder målrettet for at styrke motion og breddeidræt i Danmark og arrangerer kurser, uddannelser, motionsevents og lignende inden for mange forskellige idrætsgrene.

I dag tæller DGI flere end 6.300 foreninger og 100.000 frivillige ildsjæle.

Samarbejdet giver mening

Det er DGI's holdning, at DIF og DGI supplerer hinanden og tilsammen rummer nogle unikke ressourcer, som kan aktiveres til fordel for landets idrætsforeninger – og for danskere i almindelighed.

DGI’s næstformand Birgitte Nielsen udtaler:

”Visionen er lige nu DGI’s og DIF’s vision. Det er tanken, at vi skal gøre den til danskernes og beslutningstagernes vision. Vi skal have fat i 600.000 danskere inden for de næste ti år. Og selvom vi holder fast i kvantiteten, så skal det ikke være uden kvalitet.”

Ansvarsområde

Ud over et tæt løbende samarbejde på tværs af de fire involverede parter, er DGI ansvarlig for al marketing og IT i forbindelse med Bevæg dig for livet.

Mere om Bevæg dig for livet: