GoRun kort fortalt

GoRun er et enkelt, frit og gratis gang- og løbekoncept for alle, som ønsker at gå eller løbe 2 ½ eller 5 kilometer uden tidtagning.

  • GoRun er gratis
  • GoRun er for alle - uanset løbeerfaring, alder, køn, niveau og social status
  • GoRun giver gode oplevelser i et fællesskab, hvor alle kan være med

Vi arrangerer GoRun i landets kommuner. Det er kommuner, foreninger og løbeklubber, der arrangerer GoRun i samarbejde med 'Bevæg dig for livet - Løb'.

BAG OM GORUN OG BEVÆG DIG FOR LIVET - LØB

Bevæg dig for livet – Løb er stiftet af DGI og Dansk Atletik Forbund som en del af den fælles vision - 'Bevæg dig for livet'. Derfor kan vi tilbyde Danmarks største netværk af foreninger og løbeklubber og dermed det største fællesskab for alle, der interesserer sig for løb.

Bevæg dig for livet – Løb arbejder ud fra en viden om, at løb er den motions- og idrætsform, som flest danskere dyrker i større eller mindre grad. Sådan har det været igennem en årrække, og der er ikke noget, der tyder på, at denne tendens ændres de kommende år.

MÅLSÆTNINGEN

  1. 100.000 flere løbere i 2025
  2. 50.000 flere medlemmer i DGI’s og DAF’s foreninger i 2025

GoRun er den største satsning i Bevæg dig for livet – Løb, men vi tilbyder også:

  • De bedste træneruddannelser
  • Nye uddannelses- og træningskoncepter
  • De bedste løbe-events i Danmark
  • Den nyeste viden og rådgivning om løb

GORUN ER OGSÅ: