For kommuner

Vi spreder GoRun til hele landet i et strategisk samarbejde med kommunerne om motion, sundhed og fællesskab. Hvad er din kommunes motivation, målgrupper og indsatsområder?

Hvad kan GoRun gøre for jeres kommune?

GoRun bidrager til øget aktivitet i kommunen, i bybilledet og på tværs af landet. Vi får flere danskere til at bevæge sig i gang og løb - uanset køn, alder, niveau eller social status.

Tanken med GoRun er, at der skal afvikles et GoRuns i alle landets kommuner. Læs mere om GoRun.

GoRun kan kombineres med en lang række andre tiltag i kommunen. Det kan bl.a. være indsatser om stress, sundhed og kost - eller indsatser vedrørende integration, ældre og ensomme. GoRun kan være med til at styrke relationer, fællesskab og lokal identitet i jeres kommune.

 

GORUN ER OGSÅ: