Fokusområder

Badminton, cykling, floorball, håndboldfitness og løb er de første spydspidser i det banebrydende samarbejde mellem DIF og DGI – Bevæg dig for livet. Det samme gælder de to centrale områder foreningsudvikling og skolereform.

Målet er at få 600.000 flere danskere op af sofaen og i gang med at bevæge sig inden 2025. Målet skal opnås gennem en række fokusområder.

DIF og DGI har udvalgt de områder, som er en del af aktiviteterne i Bevæg dig for livet og i forbindelse med udvælgelsen, er der blevet sat konkret handling bag målene i 'Bevæg dig for livet'.

Det betyder at danskerne kan se frem til endnu flere idrætstilbud at vælge imellem.

Udvælgelse af fokusområder

Siden starten af 2015 har fælles arbejdsgrupper med repræsentanter fra DGI, DIF og DIF’s specialforbund arbejdet med anbefalinger til nye initiativer og et fremtidigt samarbejde, og den første bølge af fokusområder er blevet defineret og rullet ud.

Der er nedsat arbejdsgrupper, som sørger for tæt koordinering inden for de enkelte idrætter.

Derudover sørger en række arbejdsgrupper for, at idrætterne kan bidrage til de øvrige områder i visionssamarbejdet - nemlig implementeringen af arbejdet med folkeskolerne, kommunesamarbejdet foreningsudvikling og idræt for seniorer. 

Hvert fokusområde bliver evalueret en gang om året, og der bliver foretaget ændringer og justeringer med udgangspunkt i resultaterne.