Styrk klubbens træningsmiljø

Vil du gerne have et endnu federe træningsmiljø i din klub? Det har du muligheden for nu. "Styrk klubbens træningsmiljø” er en kursusrække, hvor der arbejdes målrettet med træningen i din klub og med at videreuddanne klubbens trænere.

Ullerslev / Langtved Badmintonklub har taget kurset "Småspil - leg og læring". I videoen kan du se, hvad dig og din klub kan få ud af et "Styrk klubbens træningsmiljø"-kursus.

Skal træningsmiljøet i din klub styrkes?

Formålet er at udvikle træningsmiljøet i din klub, så der skabes endnu mere badmintonliv i hallen – derfor er der i kurserne ”Styrk klubbens træningsmiljø” fokus på badmintonsportens værdier: Glæde, Fællesskab, Leg, Udvikling, Oplevelser.

Hvem kan deltage på kurserne?

Alle klubbens trænere kan deltage - uanset alder og trænererfaring. Ud over trænerne kan ungdomsudvalgs- og bestyrelsesmedlemmer også deltage, hvis de har lyst. Der kan være mellem 4 og 12 deltagere på et kursus.

Hvad koster kurserne?

Uanset hvor mange I deltager, så har forløbet en fast pris på 1500 kr. indtil 31/12-2017 - normalpris 5000 kr.

Hvor foregår kurserne?

Kurserne foregår ude i din klub, og størstedelen af undervisningen sker i hallen. Er I to klubber, der går sammen om et eller flere kurser, finder I selv ud af, hvilken klub, der skal være vært for kurserne.

Hvem underviser på kurserne?

Det er erfarne og dygtige badmintontrænere, der underviser på kurserne. De er vant til at træne børn og unge i de to aldersgrupper og har kompetencer inden for netop de kursusområder, de skal undervise i. Du vil blive kontaktet af underviseren inden kurset, så kurset bliver tilpasset din klubs ønsker og behov – på den måde får I den bedste sparring

Hvad indeholder kurserne?

”Styrk klubbens træningsmiljø” består af 4 grundlæggende træningsområder, der alle indgår i den daglige træning. Indholdet i kurserne er målrettet træning til to aldersgrupper: 5-12 årige og 13-18 årige.
Ét træningsområde = ét kursus. Du kan både vælge et enkelt kursus eller tilrettelægge en hel kursusrække. Alle kurserne består af undervisning i det valgte område med efterfølgende vejledning - en eller to gange. Indholdet målrettes lige nøjagtigt til din klubs situation og behov – Derfor er det helt op til dig, hvilke kurser, der skal afvikles – du ved bedst, hvad der er relevant for din klub.

Kurser for 5-12 årige og 13-18 årige

Med udgangspunkt i værdierne oplevelse, leg, glæde, udvikling og fællesskab udbyder Badminton - Bevæg dig for livet, DGI Badminton og Badminton Danmark en kursusrække, som har til formål at løfte den enkelte klubs træningsmiljø. Det gøres ved at arbejde specifikt med klubbens træningssetup og videreuddanne klubbens trænere.